foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2020 m. vasario 27 d. raštu Nr. SD-25 „Dėl ekstremalios situacijos“  Obelių gimnazijoje imamasi šių priemonių: į mokyklos patalpas neįleidžiami pašaliniai asmenys, neorganizuojami masiniai renginiai, neinicijuojamas mokyklos atstovų dalyvavimas masiniuose renginiuose, vyksta mokinių, tėvų  ir darbuotojų informavimas apie sanitarinių higienos reikalavimų laikymąsi, rūpinamasi higienos priemonių atsargomis.

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved