foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Fiksavimas

Bibliotekos lankstinukas. Atsisiųsti -->>

Naudojimosi Rokiškio r. Obelių gimnazijos bibliotekos taisyklės. Atsisiųsti -->>

2016 metais patvirtinta nauja „Pradinio ir pagrindinio ugdymo programa”. Remiantis šia programa sudarytas kūrinių sąrašas. Atsisiųsti -->>:

Obelių gimnazijos bibliotekos-informacinio centro nuostatai. Atsisiųsti -->>

Obelių gimnazijos bibliotekos veiklos planas. Atsisiųsti-->>

Vadovėlių pirkimo tvarka. Atsisiųsti-->>

 

 

Mokomųjų kompiuterinių programų sąrašas

 MENAS

 • ARS 2. Meno epochos ir stiliai
 • Užsienio klasikinio meno enciklopedija
 • Kūryba ir tradicijos. Geometriniai lietuvių audinių raštai
 • Istorija iskustva.Klasičeskije trudy
 • Genii nepodvlastnii vremeni. Leonardo da Vinči
 • Šedevry architektury

 TECHNOLOGIJOS

 • Mokomasis kompiuterinis modeliavimas
 • Technologijų pamokos su „Crocodile Technology“ programa
 • Astra Konstruktorius 1.2.0

 ISTORIJA

 • NATO mano akimis 2
 • Aš myliu Lietuvą
 • Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Birutė Nedzinskienė
 • Europos himnas
 • Istorijos laboratorija
 • Lietuva iki Mindaugo
 • Gimtoji istorija nuo 7 iki 12 klasės (antras leidimas)
 • Gimtoji istorija (1 leidimas)
 • Įdomioji Lietuvos istorija. I dalis.
 • Žvilgsnis į „Aukso amžių“
 • Už nuopelnus Lietuvai II
 • Pilietinis ugdymas Lietuvoje
 • Lietuviškos spaudos atgavimui 100metų
 • Lietuvių etninė kultūra
 • Rokiškio kraštas
 • Slaptieji XXa. Archyvai. 4 dalys

 MATEMATIKA. INFORMATIKA

 • Open Office.org. Lokalizuotas raštinės atvirųjų programų rinkinys
 • Lokalizuota Free Pascal programavimo sistema
 • Komenskio Logo
 • Dinaminė geometrija
 • Lokalizuota „Dinaminė geometrija 4 versija“
 • Matematika 10 su Dinamine geometrija
 • Matematika 9 su Dinamine geometrija
 • Tekstų rengyklė ABIWORD 2.4.1
 • Matematika 11. Elektroninės pratybos bendrajam kursui
 • „Kengūros“ konkurso kompiuterinis variantas
 • „Imagine LOGO“
 • Stereometrija ir erdviniai kūnai
 • Everyday Mathematics
 • Crocodile Matematik V.401
 • Skaičių miestelis 1-4kl.

MUZIKA

 • Klasikinės muzikos enciklopedija
 • Už laisvę, tėvynę ir tave (partizanų dainos)
 • Kupolė. Lietuvos partizanų dainos
 • Lietuvos himnas „Tautiška giesmė“
 • Mūzų sąskambis
 • Skriaudžių kanklės

 

LIETUVIŲ KALBA

 • Kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas. INTERLEKSIS
 • Lietuvių tarmės. I dalis
 • Žodis po žodžio
 • Lietuvių kalbos bendrinė tartis
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
 • Lietuvių tautosaka
 • LKKS v.3.0 – Lietuvių kalbos rašybos kompiuterinis sąvadas
 • Kompiuterinis lietuvių kalbos žinynas
 • V.V.Landsbergis. Senelio Painelio pasakos Id.
 • V.V.Landsbergis. Senelio Painelio pasakos II d.

 ANGLŲ KALBA

 • Kompiuterinis anglų-lietuvių, lietuvių-anglų kalbų žodynas. Alkonas CD
 • English+Millennium (anglų kalbos mokymosi programa)
 • Mokomasis anglų-lietuvių k.žodynas „Passport“
 • Shakespeare Works

 VOKIEČIŲ KALBA

 • Učite nemetskij (beginner)
 • Učite nemetskij (intermediate)

 RUSŲ KALBA

 • Lietuvių-rusų ir rusų-lietuvių kalbų žodynas. LiRus

CHEMIJA

 • Chemijos pamokos su „Crocodile Chemistry“ programa

CIVILINĖ SAUGA

 • Emilija ir Kubiukas

GEOGRAFIJA

 • Lietuvos geografijos atlasas
 • Bendroji geografija
 • Enciklopedija „Britannica 2003 Ready Reference“
 • Encarta. Encyclopedia Standart 2002.
 • Europos Sąjunga ir ne tik ji: 99 terminai. G.Vitkus (prie knygos)

GAMTA

 • Kas yra genetiškai modifikuoti organizmai?

FIZIKA

 • Fizika.Osnovnaja škola 7-9kl. 1d.
 • Fizika. Osnovnaja škola 7-9kl. 2d.

ŠVIETIMAS

 • Bendrosios ir mokomosios atvirosios programos
 • Kompiuterinės mokomosios priemonės: AKIS-M; Grafikas; Dangus; ECDL; Įvardink daiktą; Chemija 2000; Chemijos testai; Frazeologizmai; ARS I dalis; Veiksmai su teigiamais ir neigiamais skaičiais 7 kl.
 • Infotestas. Testų kūrimo ir vykdymo programa
 • IS Infotestas 3.0
 • Pedagogų kompiuterinio raštingumo mokymosi medžiaga
 • Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese galimybės
 • Atviro kodo programos mokyklai

 

KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS

 • Mokinių vežiojimo organizavimas. Metodinės rekomendacijos
 • Lietuvos švietimas 2002 (prie knygos)
 • Švietimas savivaldybėse 2003(prie knygos)
 • Švietimas regionuose 2005(prie knygos)
 • Įmonės priešgaisrinė sauga (prie knygos)
 • Apsaugok savo kompiuterį
 • Grožio salonas 2
 • Būk saugus kelyje. Pilietinė akcija
 • Autorinių teisių forumas-debatai
 • Vartojimo kultūros ugdymas
 • Vartojimo kultūros ugdymas. (knyga mokytojui su CD)
 • Paminklai Lietuvos knygnešiams DVD
 • Nesulaužyti priesaikos
 • Kovo 11-osios kontekstai. Sausio 13-oji
 • Epitafija ant poeto kapo (apie H.Nagį; V.Mykolaitį-Putiną)
 • 1941m. birželio sukilimas
 • Vytautas V.Landsbergis. Trispalvis
 • Juozo Lukšos-Daumanto Saga.Nematomas frontas

 

 

Informacija atnaujinta 2019-03-30 17:51

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved