foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.ltObelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

Lapkričio 18 d. gimnazijos pradinukai bendravo su maža lietaus Lašiuke. Paklausite iš kur ji atsirado? Ogi atvyko su „Drakoniuko“ teatro artistais iš Kauno. Lašelė papasakojo, kaip ji nukrito iš dangaus, kaip susitiko su žemiškais daiktais. Ši nuostabi istorija, vaikams suprantama kalba ir muzikiniais kūriniais atskleidė, jog
kiekvienas gyvenime turime savo tikslą ir kryptį.

Skaityti daugiau: Lietaus lašelė

Gimnazijoje lapkričio 11-15 dienomis vyko renginiai Tolerancijos dienai paminėti. Mokinių savivalda su kuratore Dovile Savickaja vykdė įvairias veiklas. Mokiniai klasėse gamino, piešė Tolerancijos švyturius. Buvo paruoštas stendas kuriame mokiniai rašė kas jiems yra tolerancija, kaip ją supranta. Visos klasės rinko tolerantiškiausią mokinį ir gimnazijos mokytoją. Ketvirtadienį buvo surengta Tolerancijos švyturių paroda. Mokiniai ir mokyklos bendruomenė bei svečiai galėjo pasigrožėti mokinių išradingumu.

Skaityti daugiau: Tolerancijos savaitė

Š.m. rugsėjo 30 – spalio 27 dienomis Rokiškio r. Obelių gimnazijos pradinukai kartu su mokytojomis ir socialine pedagoge - visuomenės sveikatos specialiste, aktyviai dalyvavo LR Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuojamame projekte „Olimpinis mėnuo“. Jo tikslas – padėti pradinukams atrasti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, kaip įtraukiančią, linksmą ir naudingą veiklą.

Skaityti daugiau: Projektas „Olimpinis mėnuo“

Šią dieną Obelių gimnazijoje paminėjome žygiuodami prie Antanašėje esančio paminklo žuvusių žydų garbei.  Mokyklos prezidentė, Marija Adomavičiūtė, pasakojo apie prieš 78-erius metus vykusias Antanašės žudynes. Savo žodį tarė Obelių istorijos muziejaus istorikas Valius Kazlauskas. Tuomet pradėjome žygiuoti link žydų paminklo.  Prie paminklo istoriniais užrašais pasidalino Rokiškio muziejaus istorikas. Pasisakė ir Aleksandravėlės bendruomenės atstovai. Taip pat savo prisiminimai pasidalino Ritos Gernienės tėtis, kuris turėjo išgyventi šį siaubingą laikotarpį. Uždegėme žvakes, padėjome akmenėlius prie paminklo ir pabaigai sudainavome dainą apie Lietuvą.

Šiandien vaikai dėl skirtingų priežasčių dažnai yra linkę į nesveiką elgseną – fizinį pasyvumą bei nesveikus mitybos įpročius, praleidžia per daug laiko prie televizoriaus ar kompiuterio ekranų. Deja, tokios nesveikos elgsenos pasekmės labai skausmingos – sveikatos ar psichikos sutrikimai, kurie gali lydėti visą likusį gyvenimą.

Sveikos elgsenos skatinimas pradinukams padeda gerinti ne tik jų sveikatą, bet ir mokymosi pasiekimus, o puoselėjamos olimpizmo vertybės neabejotinai prisideda prie vaiko asmenybės ir socialinių įgūdžių formavimo. Tikėtina, kad jauname amžiuje išvystyti tinkami įpročiai teigiamai atsilieps bendrai sveikatos būklei visą gyvenimą.

Mokykla yra ta institucija, kuri pasiekia kiekvieną vaiką, formuoja stiprų mokytojų ir vaikų ryšį. Mokyklai, o ypatingai pradinukų mokytojui, skirtas labai svarbus vaidmuo siekiant vaikų sveikatos ir gerovės. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pasiekti pokyčiai mokykloje gali stipriai paveikti ir namų aplinką, o tai tik sustiprina indėlį vaikų gerovei užtikrinti.

Kviečiame tėvus kartu skatinti vaikus:

  • • daugiau judėti;
  • • sveikiau maitintis;
  • • praleisti mažiau laiko prie ekranų;
  • • atkreipti dėmesį į vaikų gerovę, potyrius, emocijas.

Olimpinis mėnuo: rugsėjo 30d. – spalio 27d. vyksiantis projektas, kurio tikslas- bendradarbiaujant su pedagogais, padėti pradinukams atrasti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, kaip įtraukią, linksmą ir naudingą veiklą.

Projektą organizuoja: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Olimpinio mėnesio projekto veiklos bus vykdomos klasėse, ar už jų ribų, savaitgaliais, taip siekiant įtraukti tėvus į ugdymo procesą.

Visos projekte dalyvausiančios klasės, kurios užpildys projekto ataskaitą ir atsiųs 3 - 5 klasės veiklų nuotraukas, pretenduos gauti vieną iš 25 prizų: edukacinę ar kitokio pobūdžio išvyką, sportinę aprangą visai klasei ir klasės mokytojai (-ui) ir kitus prizus.

Parengė socialinė pedagogė - visuomenės sveikatos specialistė Neringa Pajadienė

Europos judumo savaitė – didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai kasmet vyksta rugsėjo 16-22 dienomis. Ši kampanija skirta atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.
Judumo savaitė gimnazijoje startavo nuotaikingais žaidimais ilgųjų pertraukų metu. Už šaunius žaidimus dėkojame mokinėms: Gabijai Zumbrickaitei IIa kl., Amandai Pugžlytei IIb kl., Skaistei Karaškevičiūtei 8 kl.

Rugsėjo 12 dieną gimnazijoje pirmos klasės mokiniai susitiko su Rokiškio policijos komisariato vyresniąja tyrėja Jolita Baltrūniene, kuri vedė saugaus eismo pamokėlę. Vaikams buvo primintos pagrindinės saugaus elgesio taisyklės gatvėje, pakeliui į mokyklą, kelių eismo taisyklės, atšvaitų naudojimo tvarka. Mokiniai atliko saugaus eismo žinių patikrinimo testą. 

2020 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved