foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Atstovauja
Tėvų atstovai
 
 
Bendruomenės atstovas
Mokytojų atstovai  
 
 
Mokinių atstovai
 
 
Vardas, pavardė
Vaidutė Kairienė
Jolanta Kurklietienė
Rima Karaškevičienė
Erika Lažauskienė
Rasa Kundelienė
Reda Ruželienė
Reda Naikauskienė
Emilis Krivilevičius
Marija Adomavičiūtė
Rūta Kolosovaitė
Pareigos
Pirmininkė
 
 
 
Sekretorė
 
 
 
 
 

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved