foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

www.obeliugimnazija.lt

Rokiškio r. Obelių gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2017-10-01 - 2018-06-15

Eil.

Nr.

Vadovas

Valandų skaičius

Būrelio pavadinimas

Pirma

dienis

Antra

dienis

Trečia

dienis

Ketvirta

dienis

Penkta

dienis

1.

Adomavičius Gintaras

2

Techninis modeliavimas (6-8 kl.)

7, 8 pamokos

2.

Bieliūnienė Ina

1

Šnekučiai (1 kl.)

5 pamoka

3.

Butėnaitė Antanina

2

Kurkime drauge (5,6, 8 kl.)

7,8 pamokos

4.

Deksnys Vytautas

2

Elektronika (8 kl.)

7,8 pamokos

5.

Jocys Vitalijus

2

Krepšinis (8-IV kl. berniukams)

18.00-19.30

6.

Jocys Vitalijus

1

Judrieji žaidimai (1-4 kl.)

6 pamoka

7.

Kišūnienė Vera

2

Raiškusis skaitymas (8-III kl.)

7 pamoka

7 pamoka

8.

Kvedaraitė Dalia

1

Karjeros konsultavimas (5-IV kl.)

5 pamoka

9.

Makutėnas Almantas

2

Kvadrato ir krepšinio žaidimas (4-6 kl.)

7 pamoka

7 pamoka

10.

Mikuckienė Laima

1

eTwinning   (6-I kl.)

8 pamoka

11.

Pajadienė Neringa

2

Mes kartu (1-I kl.)

6 pamoka

7 pamoka

12.

Paukštienė Jolanta

2

Jaunieji šauliai (4-IV kl.)

7,8 pamokos

13.

Povilaitienė Irena

2

Mokinių taryba (8-IV kl.)

7,8 pamokos

14.

Skeirienė Dalia

2

Kūrybinės rašymo dirbtuvės (2 kl.)

6 pamoka

5 pamoka

24

 Informacija atnaujinta 2017-10-20 14:58

 

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved