Ugdymo planas

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Ugdymo organizavimas
Ugdymo proceso pradžia: rugsėjo 1 d.


Atostogos:

Rudens atostogos: spalio 31– lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos: gruodžio 27d. – sausio 6 d.;
Žiemos - vasario 17 d.;
Pavasario (Velykų) atostogos: balandžio 10 – balandžio 14 d.
 

Papildomos atostogos 1-5 klasių mokiniams:

Gruodžio 23 d;
Vasario 13 - 17 d.
Kovo 13 - 17 d.

 

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

1-5 kl. – gegužės 30 d. (32 savaitės);
6-8 kl., gimnazijos I-III kl. – birželio 2 d. (34 savaitės);
gimnazijos IV kl. – gegužės 25 d. (33 savaitės).

 

Ugdymo proceso pabaiga:

 

1-5 kl. – gegužės 31 d. (32 savaitės);
6-8, I-III kl. – birželio 3 d. (34 savaitės);
IV kl. – gegužės 26 d. (33 savaitės).

 

Pamokų laikas

 

1. 8 :00 8:45
2. 8:55 9:40
3. 9:50 10:35
4. 11:00 11:45
5. 12:05 12:50
6. 13:00 13:45
7. 13:55 14:40
8. 14:50 15:35

 


Mokslo metų pabaiga:

rugpjūčio 31 d..


Numatytos septynios kultūrinės, sportinės, pažintinės ir kt. veiklos dienos (30-36 pamokos) visiems mokiniams, suderinta su gimnazijos taryba:
rugsėjo 1d. – „Mokslo ir žinių diena“;
rugsėjo-spalio mėn. – Sporto diena;
gruodžio mėn. – Kalėdinis renginys;
sausio- vasario mėn. – „Karjeros diena“;
gegužės 31 d./birželio 3 d. – „Mokslo metų užbaigimas“;
klasės auklėtojo organizuota veikla 2 dienos (bet kurią dieną mokslo metų eigoje).

 

Ugdymo planas. Atsisiųsti-->>

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliai. Atsisiųsti -->>

 

 

Informacija atnaujinta 2016-11-24 17:19

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Mildos klasės tinklalapis

Dalios klasės tinklalapis

2017 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved