Mokytojai

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

 

 

 

 • Ina Bieliūnienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Milda Ščerbickienė  - vyresnioji pradinių klasių mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Milda Petrauskienė - vyresnioji pradinių klasių mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Dalia Skeirienė – pradinių klasių mokytoja ekspertė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Birutė Ramanauskienė - vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja, vyresnioji rusų kalbos mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Olga Skvarnavičienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Jūratė Šeikuvienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Vera Kišūnienė - rusų kalbos mokytoja metodininkė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Dalia Kvedaraitė - vyresnioji vokiečių kalbos mokytoja, vyresnioji istorijos mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Džiuginta Lukošiūnienė - vyresnioji anglų kalbos mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Laima Mikuckienė - rusų kalbos mokytoja metodininkė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Reda Ruželienė - anglų kalbos vyr. mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Aldona Vasiliauskienė - matematikos mokytoja metodininkė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Jūratė Žilinskienė - matematikos mokytoja metodininkė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Antanina Butėnaitė - matematikos, informacinių technologijų mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Vytautas Deksnys - fizikos mokytojas metodininkas

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Miranda Nargelienė - istorijos mokytoja metodininkė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Alvydas Damoševičius - gegografijos mokytojas metodininkas

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Dovilė Savickaja - biologijos mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ilona Vaičiulienė - tikybos mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Jolanta Kareniauskienė - dailės mokytoja metodininkė ir technologijų mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Rasa Bimbienė - muzikos mokytoja metodininkė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Gintaras Adomavičius - vyresnysis technologijų mokytojas

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Neringa Pajadienė - socialinė pedagogė ekspertė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Elvyra Jočytė - specialioji pedagogė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Rasa Kundelienė  - specialioji pedagogė metodininkė, logopedė metodininkė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Alma Parapijankienė - mokytojo padėjėja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Žana Kaladienė - Neformaliojo ugdymo skyriaus, muzikos studijų, vyr. mokytoja

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Sigita Klemkaitė - Neformaliojo ugdymo skyriaus, dailės studijų, mokytoja-metodininkė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Daiva Kundelienė - Neformaliojo ugdymo skyriaus, muzikos studijų, mokytoja- metodininkė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Zenonas Žėkas - Neformaliojo ugdymo skyriaus, muzikos studijų mokytojas

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 • Rasa Kurmienė- metraštininkė, bibliotekininkė

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacija atnaujinta: 2019-05-20 23:28

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved