Mokytojai

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

 

 

Mokytojai

 • Ina Bieliūnienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė
 • Milda Ščerbickienė  - vyresnioji pradinių klasių mokytoja
 • Milda Petrauskienė - vyresnioji pradinių klasių mokytoja
 • Dalia Skeirienė – pradinių klasių mokytoja ekspertė
 • Birutė Ramanauskienė - vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja, vyresnioji rusų kalbos mokytoja
 • Olga Skvarnavičienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • Jūratė Šeikuvienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • Vera Kišūnienė - rusų kalbos mokytoja metodininkė
 • Dalia Kvedaraitė - vyresnioji vokiečių kalbos mokytoja, vyresnioji istorijos mokytoja
 • Džiuginta Lukošiūnienė - vyresnioji anglų kalbos mokytoja
 • Laima Mikuckienė - rusų kalbos mokytoja metodininkė
 • Eglė Pranckūnienė - vyresnioji anglų kalbos mokytoja
 • Reda Ruželienė - anglų kalbos vyr. mokytoja
 • Alma Parapijankienė - vyresnioji matematikos mokytoja
 • Aldona Vasiliauskienė - matematikos mokytoja metodininkė
 • Jūratė Žilinskienė - matematikos mokytoja metodininkė
 • Vytautas Deksnys - fizikos mokytojas metodininkas
 • Reda Naikauskienė - chemijos mokytoja metodininkė
 • Miranda Nargelienė - istorijos mokytoja metodininkė
 • Alvydas Damoševičius - gegografijos mokytojas metodininkas
 • Almantas Makutėnas - geografijos, kūno kultūros mokytojas
 • Dovilė Savickaja - biologijos mokytoja
 • Ilona Vaičiulienė - tikybos mokytoja
 • Jolanta Kareniauskienė - dailės mokytoja metodininkė ir technologijų mokytoja
 • Rasa Bimbienė - muzikos mokytoja metodininkė
 • Gintaras Adomavičius - vyresnysis technologijų mokytojas
 • Vitalijus Jocys - kūno kultūros mokytojas metodininkas
 • Neringa Pajadienė - socialinė pedagogė ekspertė
 • Elvyra Jočytė - specialioji pedagogė
 • Rasa Kundelienė  -  vyresnioji specialioji pedagogė, vyresnioji logopedė
 • Edita Trumpienė - psichologė
 • Jolanta Paukštienė – jaunųjų šaulių būrelio vadovė
 • Žana Kaladienė - Neformaliojo ugdymo skyriaus, muzikos studijų, vyr. mokytoja
  Sigita Klemkaitė - Neformaliojo ugdymo skyriaus, dailės studijų, mokytoja-metodininkė
  Daiva Kundelienė - Neformaliojo ugdymo skyriaus, muzikos studijų, mokytoja- metodininkė
  Zenonas Žėkas - Neformaliojo ugdymo skyriaus, muzikos studijų mokytojas
 • Rasa Kurmienė- bibliotekininkė.

 

Informacija atnaujinta: 2015-12-16 20:14

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Mildos klasės tinklalapis

Dalios klasės tinklalapis

2017 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved