Gimnazijos taryba

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Pareigos

Vardas, pavardė

Atstovauja

Kita informacija

Pirmininkė

Dalia Skeirienė

Mokytojai

Pradinių klasių mokytoja ekspertė
Tel. 8 610 49506

Nariai

Rasa Bimbienė

Muzikos mokytoja metodininkė

Daiva Kundelienė

Neformaliojo ugdymo skyriaus, muzikos studijų, mokytoja- metodininkė

Vaida Kairienė

Tėvai

 

Ernesta Pivoriūnienė

 

Giedrė Černiauskienė                                  

 

Vitalija Kiseliovaitė

Mokiniai

IV kl.

Rugilė Kniazytė

IIb kl.

Vaiva Dubickaitė

IIa kl.

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2015 m. ataskaita. Atsisiųsti -->>

 

Informacija atnaujinta 2017-10-20 15:31

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved