IV klasė

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

1. Abariūtė Valerija
2. Araminas Evaldas
3. Buteikaitė Miglė
4. Dubickaitė Ieva
5. Karaškevičius Džiugas
6. Kairys Dovydas
7. Kiseliovaitė Vitalija
8. Makutėnas Ignas
9. Mitalauskas Deividas
10. Muraška Lukas
11. Paukštis Gytautas
12. Petkelis Karolis
13. Pučinskaitė Ugnė
14. Pupelis Arūnas
15. Smalinovaitė Vestina
16. Šeškutė Gabrielė
17. Trumpaitė Jurgita
18. Vilimaitė Irmantė
19. Vilimas Modestas
20. Zumbrickaitė Urtė
21. Žiliukas Dainius
Auklėtojas Dalia Kvedaraitė

 

Informacija atnaujinta 2018-03-26 12:35

 

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved