IV klasė

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

 

 OGscan00728

 

1. Adašiūnas Tadas
2. Araminaitė Vygintė
3. Čerškus Dominykas
4. Dabrega Lukas
5. Juškėnas Edvinas
6. Karosas Tadas
7. Kelečius Tomas
8. Krivilevičiūtė Laura
9. Kuklierius Algirdas
10. Palivonaitė Aistė
11. Senkevičius Ovidijus
12. Šablinskaitė Liveta
13. Trumpaitė Aušra
Auklėtojas Alvydas Damoševičius

 

Informacija atnaujinta 2017-02-13 12:35

 

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Mildos klasės tinklalapis

Dalios klasės tinklalapis

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved