III klasė

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

1. Ašvydis Paulius
2. Bareikytė Dovilė
3. Braknys Justinas
4. Bukeika Deividas
5. Čerapokaitė Oksana
6. Jasinevičiūtė Miglė
7. Karosaitė Žaneta
8. Kulytė Živilė
9. Lapienytė Viktorija
10. Pašakarnis Tomas
11. Petrauskas Paulius
12. Streikus Orestas
13. Šarkambiškytė Agnė
14. Trumpaitė Ieva
15. Žeižytė Deimantė
Auklėtoja Vera Kišūnienė

 

Informacija atnaujinta 2018-03-26 12:32

 

 

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved