IIa klasė

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

 

1. Abariūtė Diana
2. Adašiūnaitė Gintarė
3. Agejevas Martynas
4. Budreika Deividas
5. Dubickaitė Vaiva
6. Kišūnaitė Eglė
7. Kvedaraitė Aleksandra
8. Muraška Tadas
9. Petkūnaitė Snieguolė
10. Pilkauskas Linas
11. Pupelytė Gintarė
12. Sabaliauskaitė Arūnė
13. Savickaitė Gintarė
14. Senkevičius Skirmantas
15. Stašelytė Eva
16. Šniokaitė Silvija
17. Štraupaitė Laura
18. Timinskas Arūnas
Auklėtoja Jolanta Kareniauskienė

 Informacija atnaujinta 2018-03-26 12:25

 

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved