I klasė

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

 

1. Araminas Vilmantas
2. Balsytė Deimantė
3. Barkauskas Jurgis
4. Čirputė Aisvida
5. Burbaitė Ingrida
6. Garbauskas Tautvydas
7. Jasilionytė Vakarė
8. Kesylytė Rita
9. Kulytė Gerda
10. Krivilevičius Emilis
11. Lapienis Erikas
12. Lukoševičius Eduardas
13. Masevičiūtė Milena
14. Nišanovaitė Dovilė
15. Paukštis Rytis
16. Samulionis Jonas
17. Seckis Deividas
18. Šablinskaitė Ema
19. Šablinskas Deividas
20. Timinskas Remigijus
21. Tumėnas Vitas
22. Vabolis Šarūnas
23. Žeižytė Karolina

Auklėtoja Laima Mikuckienė

 

Informacija atnaujinta 2018-03-26 12:08

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved