8b klasė

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

1. Bakytė Kristina
2. Braknys Juozapas
3. Geleževičius Nedas Liutauras
4. Kazlauskas Povilas
5. Kelečius Dovydas
6. Marcinkevičiūtė Janina Živilė
7. Paukštytė Karolina
8. Petrauskas Edgaras
9. Pitrėnas Augustinas
10. Pugžlytė Amanda
11. Sabaliauskas Adomas
12. Savickaitė Sonata
13. Vaičėnas Dovydas
14. Valkauskaitė Deimantė

Auklėtoja Vitalijus Jocys

 

 

 Informacija atnaujinta 2018-03-26 12:01

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved