8a klasė

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

1. Adašiūnas Laisvydas
2. Adomavičiūtė Marija
3. Jasaitis Lukas
4. Jocys Kornelijus
5. Kvedaras Tautvydas
6. Lažauskaitė Silvija
7. Lonet Delgado Silvia
8. Michailovas Domas
9. Pupelis Dainius
10. Pečkys Erdvilas
11. Senkevičius Faustas
12. Stakėnas Arnoldas
13. Trumpa Dominykas
14. Turkevičiūtė Gintarė
15. Vaitkevičiūtė Iveta

Auklėtojas Aldona Vasiliauskienė

 

 

Informacija atnaujinta 2018-03-26 11:54

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved