6 klasė

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

1. Bareikytė Vineta
2. Barkauskaitė Dovilė
3. Belova Tautvydė Andreja
4. Dručkutė Evelina
5. Jalnionytė Ieva
6. Jankeliūnas Valentinas
7. Kaderas Andrius
8. Karaškevičiūtė Skaistė
9. Kugrėnas Martynas
10. Kurklietytė Radvilė
11. Lapienis Nikas
12. Masevičiūtė Deimantė
13. Naidionova Skaistė
14. Paukšta Matas
15. Petkelytė Akvilė
16. Pitrėnas Martynas
17. Pugžlys Regimantas
18. Senkevičius Svajūnas
19. Tumėnaitė Edita
20. Vabolytė Ula

Mokytoja Jolanta Kareniauskienė

 

Informacija atnaujinta 2018-03-26 11:46

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved