2 klasė

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

OGscan00716

 1. Araminaitė Otilija
  2. Biraitė Ugnė
  3. Gilytė Laviltė
  4. Kairytė Ugnė
  5. Karaškevičius Titas
  6. Kazlauskaitė Kamilė
  7. Lukoševičius Eimantas
  8. Nišanovas Titas
  9. Pivoriūnas Armandas
  10. Prusovas Aringas
  11. Skvarnavičius Emilis
  12. Stašelis Nojus
  13. Tavoras Pijus
  14. Venslovaitė Kamilė 

Mokytoja Milda Petrauskienė

 

Informacija atnaujinta 2017-02-13 11:00

 

 

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Mildos klasės tinklalapis

Dalios klasės tinklalapis

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved