Naujienos

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

2019 m. vasario 7 d.
Judriosios pertraukos „Žaidimai visiems“
   Š.m. vasario 4-8 dienomis gimnazijoje 8 klasės mokinės organizavo judriųjų žaidimų pertraukas įvairių klasių mokiniams. Ši judri veikla mokiniams suteikė daug džiugių emocijų ir galimybę smagiai pabūti būryje draugų.


2019 m. vasario 7 d.
Rytmetinės mankštos gimnazijoje
   Š.m. sausio 14 - 25 d. gimnazijoje 1- 4 klasių mokiniams vyko nuotaikingos rytmetinės mankštos šokio ritmu, kurias vedė 6-7 klasių mokiniai.
   Mankšta pagerina nuotaiką, protinę ir širdies veiklas, sustiprina kaulus bei sąnarius, pagerina virškinimą bei sumažina nerimą.


2019 m. sausio 21 d.
Parengė Dalia Skeirienė
Išvyka į Mažeikių mišką
   Saulėtą pirmadienio rytą Obelių gimnazijos 3 klasės mokiniai iškeliavo tyrinėti Mažeikių miško. Su savimi tempė maišelius, kuriuose buvo maistas žvėreliams. Nepaprastai įdomią pamoką apie mūsų krašte gyvenančius gyvūnus, augančius medžius pasakojo eigulys Kęstutis Pivoriūnas. Nei viena enciklopedija, dalykinis tekstas ar informacijos šaltinis internete neduoda tiek naudos, kaip tai, ką pats gali pamatyti, prisiliesti, išgirsti iš to žmogaus, kuris tai geriausiai žino.
   Pirmiausia mokiniai klausėsi pasakojimų apie briedžius, elnius,  stirnas. Galėjo palyginti jų ragus, išsiaiškino, kad stirnos ragų neturi. Išgirdo briedžio, stirnos skleidžiamus garsus su tam tikrais pūtimo instrumentais, švilpynėmis. Mokėsi atpažinti medžius žiemą, apskaičiuoti medžio aukštį, amžių, sužinojo, kaip miškininkai skaičiuoja medžius, kaip žymimi kirtimui ruošiami medžiai, kaip atpažinti pažeistus kirvarpų medžius. Išsiaiškino, kad pagal medžio rieves galima nustatyti, ne tik medžio amžių, bet ir kokioje vietovėje galėjo augti medis. Palikę maisto žvėreliams, ieškojo jų pėdsakų. Atpažinti pėdsakus nėra paprasta užduotis: kur kiškučio nušokuota, kur voverytės maisto ieškota, o kur stirnos nušuoliuota. Sužinojo, kokie Lietuvoje saugomi paukščiai turi savo lizdus Mažeikių miške.
   Geros nuotaikos lydimi, su nuotykiais, sukorus ne vieną kilometrą mišku, pamokos pabaigoje visų laukė laužas, dešrelės, arbata.
   Pora valandų gamtoje tai ne tik žinios, bet ir mokymasis būti kartu, savo krašto pažinimas, meilės gamtai puoselėjimas. Netradicinė pamoka organizuota drauge su klasės tėveliais. Nuoširdus ačiū Kęstučiui ir Astai Pivoriūnams, Laimutei Pudanienei, Renatai Mitalauskienei, Irenai Duršienei, Donatui Keturakiui. Akimirkos -->>


2019 m. sausio 18 d.
Parengė Dalia Skeirienė
Viktorina 3-ioje klasėje
   Kas nežino pasakų „Undinėlė“, „Laukinės gulbės“, „Ledo karalienė“, „Coliukė“ , „Bjaurusis ančiukas“, „ Lakštingala“? Nežinomas autorius rašydamas apie Hansą Kristianą Andersoną, jį pavadino juvelyru. Anot jo, H. Kristiano Andersono pasakos skirtos gėrėtis, panirti į vaizduotės kuriamą pasaulį, ištirpti ir patirti širdimi visa, apie ką pasakojama. Tai pasakos, kurias skaitant reikia neskubėti, nes vaizduotei reikia laiko visa sudėlioti, nuspalvinti, kad pasakos išmintį atskleisti gali tik patys kantriausi.
   Sausio 18 d. 3–ioje klasėje vyko viktorina „Hanso Kristiano pasakų skrynelė“, tai mėnesį laiko trukusio projekto apibendrinimas. Viktorinos metu pasiskirstę į komandas mokiniai ruošė prisistatymus, šūkius. Komandų taškai po kiekvienos užduoties buvo pateikiami diagramoje - MKP „Mano darbeliai“. Vaikų laukė nemenki iššūkiai. Skirtingas užduočių pateikimo formatas, mokinius skatino susikaupti, atsakingai pasiruošti užduočių atlikimui. Pirmoji užduotis „Pasakos veikėjų alias“ - kapitonai apibūdindavo pasakos veikėją, komandos nariai turėdavo įvardinti. Kita užduotis skatino lyginti, kritiškai mąstyti - pagal pasakos pavadinimą turėjo parinkti iš grupės daiktų tai pasakai reikšmingą, susijusį su tam tikru įvykiu, veikėju, daiktą bei paaiškinti pasirinkimą. Po animuotų pasakų ištraukų stebėjimo, atsakymus fiksavo raštu, turėjo parinkti teisingus pasakos tęsinius. Prieš šią užduotį buvo paaiškinta, kad remtis turi perskaitytomis H.K. Andersono pasakomis. Užduočių klausimai „Kaip vadinamas varliagyvis, kuris pavogė Coliukę?", mokinius skatino taikyti įgytas žinias pasaulio pažinimo pamokų metu. Žinių (pasi)tikrinimui skirtu internetiniu įrankiu „Quizalize“, mokiniai atsakinėjo į dar gilesnius klausimus apie perskaitytas pasakas.
   Paskutinė užduotis buvo paprasta, bet nelengva: visiems komandos nariams perskaityti paskirtos pasakos pasirinktą ištrauką raiškiai, įtaigiai.
   Susumavus viktorinos taškus buvo pasidžiaugta komanda, kuri nugalėjo, komanda, kuri sparčiai vijosi laimėjusiuosius bei paskatinti visi mokiniai už atsakingą darbą viktorinos metu.
  Pasirinktas formatas išsiaiškinti, kaip sekėsi mokiniams skaityti knygas, buvo naudingas tiek mokytojai, tiek mokiniams. Mokiniai mokėsi vieni iš kitų, dalis džiaugėsi indėliu į grupės rezultatą, kiti mokėsi iš pirmųjų. Sėkmės ir nesėkmės viktorinos metu buvo aptartos ir apibendrintos: „Rezultatų nori gerų visi, tačiau jie ateina tik sistemingai, atkakliai dirbant." bei kad  Hanso Kristiano Anderseno pasakose sudėta išmintis ir tiesa pakylėja ir primena, gėrio ir blogio, žmonių elgesio supratimą. Akimirkos -->>


2019 m. sausio 9 d.
   2018/2019 mokslo metais Rokiškio r. Obelių gimnazija pradeda vykdyti prevencinę programą „Saugok ir gerbk mane“, kurios įgyvendinimo metu mokyklos bendruomenė - mokiniai, tėvai, mokytojai ir specialistai - įgis žinių ir įgūdžių, reikalingų siekiant apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo.
   Programa „Saugok ir gerbk mane“ parengta 2014 m. Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu įgyvendinant Lanzarotės konvencijos nuostatas, kurios siekia, jog visi mokyklinio amžiaus vaikai gautų informaciją apie seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos pavojų ir apie priemones, kuriomis jie galėtų apsisaugoti, atsižvelgiant į jų besikeičiančius gebėjimus, taip pat visi mokyklos darbuotojai būtų išmokyti atpažinti seksualinės prievartos ir išnaudojimo požymius bei supažindinti su pagalbos organizavimu nukentėjusiems mokiniams.
   Prevencinėje programoje numatyti mokymai mokyklos mokytojams ir specialistams, tėvams ir visai mokyklos suaugusių bendruomenei. Mokiniai klasės valandėlių metu dalyvaus saugumo įgūdžių grupės užsiėmimuose, kurių metu bus įgis žinių ir įgūdžių, kaip atpažinti įvairias smurto formas ir apsaugoti save. Saugumo įgūdžių grupėse taip pat bus stiprinamos vaikų socialinės - emocinės kompetencijos, padėsiančios susidūrus su smurtu kreiptis pagalbos.
  Mokymus mokytojams ir specialistams veda ir mokyklas konsultuoja VšĮ „Paramos vaikams centras“ specialistai (www.pvc.lt), programos įgyvendinimą administruoja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (www.sppc.lt).
  Prevencinės programos įgyvendinimą gimnazijoje kuruoja socialinė pedagogė Neringa Pajadienė.


2018 m. gruodžio 31 d.
Parengė mokytoja Laima Mikuckienė
Mokinių tarybos iniciatyva „Praskaidrinkime pilkas dienas spalvomis"
Mėlynasis trečiadienis gimnazijoje
   Mokinių taryba keturis trečiadienius kvietė visą gimnazijos bendruomenę- mokinius, mokytojus, darbuotojus- prisijungti prie iniciatyvos „Praskaidrinkime pilkas dienas spalvomis". Pirmasis trečiadienis buvo paskelbtas mėlynuoju trečiadieniu. Tą dieną mokykloje buvo daug mėlynos spalvos ne tik koridoriuose, bet ir per pamokas. Buvo išrinkti ir apdovanoti patys mėlyniausi. Akimirkos -->>
Raudonasis trečiadienis gimnazijoje
   Gruodžio 5 dieną gimnazijoje buvo daug raudonos spalvos, nes tą dieną prie mokinių tarybos iniciatyvos „Praskaidrinkime pilkas dienas spalvomis" prisijungė didelė dalis gimnazijos bendruomenės. Buvo sunku išrinkti pačius raudoniausius. Visi raudoniausi buvo apdovanoti raudonais prizais. Akimirkos -->>
Žaliasis trečiadienis gimnazijoje
   Gruodžio 12 dieną gimnazijoje dominavo visi žalios spalvos atspalviai, nes tą dieną buvo paskelbtas žaliasis trečiadienis. Kol visi laukėme žaliaskarės eglutės mokykloje, kalėdinės nuotaikos suteikė žali medaliai žaliausiems - kalėdinės eglutės žaisliukai. Akimirkos -->>
Mokinių tarybos iniciatyva „Mokykla- mūsų namai. Kalėdos!"
   Gruodžio 19 dieną gimnazijoje buvo paskelbtas paskutinis teminis trečiadienis „Mokykla- mūsų namai. Kalėdos!". Visai gimnazijos bendruomenei linkime, kad Naujais 2019 metais mūsų mokykloje visiems būtų jauku ir šilta! Akimirkos -->>


2018 m. gruodžio 21 d
Ugdymo diena. Popietė „Baltos Kūčios“
   Uždegus ketvirtą advento žvakę 1-5 klasių mokiniai, kartu su mokytojais, tėveliais, seneliais popietėje „Baltos Kūčios" prisiminė iš kartos į kartą perduodamas Kūčių vakaro papročius ir tradicijas, aiškinosi kokia jų prasmė ir reikšmė mūsų kiekvieno gyvenime. Užtekėjus Vakarinei žvaigždei susirinkusieji giedojo giesmes, dalinosi žiniomis apie 12 patiekalų prasmę, jų ragavo. O koks gi Kūčių vakaras be burtų?
   Užgesus Advento vainiko žvakutėms, kas simbolizavo Kalėdų rytą, Gimnazijos valgykloje apsilankė Kalėdų senelis. Vaikų džiaugsmui nebuvo ribų. Juk to laukiama ištisus metus.
   Ačiū visai mažajai bendruomenei, kuri kartu kūrė jaukią ir šiltą „Baltų Kūčių" popietę. Akimirkos -->>


2018 m. gruodžio 17 d.
Parengė Rugilė Kniazytė
   Gruodžio 14 dieną Obelių gimnazijoje vyko Rokiškio rajono mokinių tarybos prezidento Jono Trumpos, viceprezidento Gedo Baltrūno, regioninių reikalų koordinatoriaus Edvino Mikalaičiūno ir Obelių gimnazijos mokinių savivaldos susitikimas. Jo metu buvo aptariami savivaldos ateities planai, naujų nuostatų reikiamybė, bei savivaldos problemos. Akimirkos -->>


2018 m. gruodžio 4 d.
Parengė Neringa Pajadienė
Svečio paskaita ,,Kibernetinė priklausomybė“ gimnazijos mokiniams
   Š.m. gruodžio 3 dieną gimnazijoje 3-6 klasių mokiniams vyko susitikimas su Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos apskrities pirmininku, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos nariu, lektoriumi Artūru Šiukšta. Svečias vaikams pasakojo apie kibernetinės priklausomybės pavojus sveikatai, minėjo, jog pasinėrus į virtualų pasaulį realiame gyvenime niekas nebedomina. A. Šiukšta kvietė mokinius susirasti aktyvių, sveikatai naudingų užsiėmimų. Akimirkos -->>


2018 m. gruodžio 3 d.
Parengė Dalia Skeirienė
eTwinning projekto „Muzikos kalba-viena kalba“ dalyvių virtualus susitikimas-susipažinimas
   Pradinukų 3 klasės mokiniai dalyvauja eTwinning projekte „Muzikos kalba-viena kalba" kartu su dar 3 mokyklomis iš Lietuvos ir Čekijos: Kėdainių „Ryto“ progimnazija, Rokiškio r. Pandėlio pradine mokykla ir Havířov Podlesí pradine mokykla. Lapkričio 29 d. vyko pirmasis internetinis susitikimas naudojant Skype. Susitikimo metu mokiniai bendravo anglų kalba. Pirmiausia mokiniai muzikos ritmu pasisveikino, vėliau kiekvienas projekto dalyvis prisistatė, trumpai papasakojo apie savo pomėgius. Vėliau dainavo visame pasaulyje populiarią dainą „Jei tu moki šią dainelę, daryk taip". Lietuviai ją atliko lietuvių kalba, čekai-čekų kalba, o vėliau visi kartu traukė dainą anglų kalba.
   Susitikimas kiekvieną jo dalyvį motyvavo kuo geriau išmokti papasakoti apie save anglų kalba.
   Numatyti kiti susitikimai, kurių metu kursime, grosime, ritmuosime - kalbėsime muzikos kalba, piešime muziką, aprašysime. Akimirkos -->>


2018 m. gruodžio 3 d.
Parengė Jolanta Kareniauskienė
   Lapkričio 27 d. gimnazijoje viešėjo Giedrius Bučas, nepelno siekiančios organizacijos „Kūrybos kampas 360“ įkūrėjas. Jis kartu su Ib kl. mokiniais diskutavo apie aplinkosaugą ir darnų vartojimą. Mokiniai buvo skatinami mąstyti, ką kiekvienas galime padaryti, kad aplinka būtų švaresnė ir sveikesnė, kaip galima panaudotus daiktus pritaikyti kūryboje. Akimirkos -->>


2018 m. gruodžio 3 d.
Parengė Dalia Skeirienė
Muzika tavyje – praktinis muzikos užsiėmimas
   Pradinių klasių mokiniai pasinaudojo Kultūros pasu, priemone, kuri skirta visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Lapkričio 21 d. Gimnazijoje lankėsi Remigijus Rančys, su programa „Muzika tavyje". Tai sparčiai progresuojantis jaunas džiazo kūrėjas, valdantis saksofonus, klavišinius ir fleitą, komponuojantis ir aranžuojantis. Mokytojas Remigijus Rančys papasakojo mokiniams apie seniausius muzikos instrumentus ir muzikos svarbą žmogaus gyvenime. Mokiniai išgirdo melodiono, medinės fleitos ir pandeiro garsus. Nuotaikingi ir ritmiški muzikos kūriniai, kurių kūrėjais buvo patys mokiniai, linksmai nuteikė edukacijos dalyvius. Mokiniai kartu su mokytoju atrado muziką savyje. Akimirkos -->>


2018 m. lapkričio 30 d.
Parengė Neringa Pajadienė
Paskaita „Savanorystė – būdas pažinti save ir pakeisti pasaulį“
   Š.m. lapkričio 28 dieną gimnazijoje lankėsi lektorius Simonas Dailidė – Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas, laukinio jaunimo stovyklų vadovas, blaivių pramogų ir muzikos festivalio “VAROM” organizatorius, tarptautinių 25 m. ledinės eketės varžybų organzatorius, dviračiu nukeliavęs iki Paryžiaus ir nuo Paryžiaus Santjago keliu per Ispaniją.
   Svečias 8, I-IV klasių mokiniams pasakojo apie: Ką savanorystė gali tau duoti? Ar savanoriauti gali kiekvienas? Kaip padėdamas kitam padedi sau? Kaip praleisti atostogas stovyklose nemokamai ir naudingai? Akimirkos -->>


2018 m. lapkričio 29 d.
Parengė Laima Mikuckienė
   Lapkričio 23 dieną gimnazijos mokinių tarybos nariai dalyvavo konferencijoje ,,Savanorystė- kelias į saviraišką", kuri vyko Rokiškio rajono savivaldybės salėje. Konferencijos dalyvius pasveikino rajono meras A.Vagonis. Pranešimą apie savanorišką veiklą Lietuvoje skaitė Eurodesk Lietuva atstovė Goda Budreikaitė. Jaunuolių dienos centro atstovė Aistė Pagirienė kalbėjo apie tarptautinę savanorystę. Apie savo dalyvavimą veikloje pasakojo savanoriai iš Prancūzijos, Airijos ir Austrijos. Dirbdami darbo grupėse, dalyviai aiškinosi, nuo ko pradėti ,norint tapti savanoriu, kokios yra savanorio funkcijos. Akimirkos -->>


2018 m. lapkričio 26 d.
Parengė Neringa Pajadienė
Prevencinė savaitė „Tavo pasirinkimas“
   Š.m. lapkričio 19-23 dienomis gimnazijos mokiniams vyko integruotos biologijos pamokos ir klasės valandėlės apie rūkymo žalą sveikatai. Biologijos mokytoja Dovilė Savickaja ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – socialinė pedagogė Neringa Pajadienė  pamokų metu mokiniams kalbėjo apie rūkymo priežastis, neigiamą poveikį žmogaus sveikatai, skatino pasirinkti alternatyvą žalingiems įpročiams.

   Lapkričio 22 dieną 19 d. Rokiškio rajono policijos komisariato pareigūnė Jolita Baltrūnienė lankėsi Obelių gimnazijoje ir bendravo su I - II klasių mokiniais apie nepilnamečių atsakomybę už psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą bei chuliganišką elgesį.

   Po pietų pradinių klasių mokiniams pareigūnė pravedė saugaus eismo pamokėlę. Akimirkos-->>


2018 m. lapkričio 22 d.
Parengė Jolanta Kareniauskienė
Darbelių paroda bibliotekoje
   Gimnazijos bibliotekoje lapkričio 5-12 d. buvo eksponuojama 6-8 klasių mokinių ir jų šeimų narių nertų darbelių paroda. Parodėlėje buvo pristatomi vaikų nerti padėkliukai, jų mamų, močiučių, tetų, pusseserių nėriniai – servetėlės, žaisliukai, kojinės, pirštinės. Parodą padėjo ruošti technologijų mokytoja Jolanta Kareniauskienė. Visi bibliotekos lankytojai žavėjosi nėriniais, o kartu kurti juk daug smagiau!


2018 m lapkričio 14 d.
Parengė Reda Ruželienė

   Š.m. lapkričio 14 dieną įvyko Rokiškio rajono 9-12 klasių mokinių Eurovizijos dainų konkursas Juozo Tumo-Vaižganto Senųjų rūmų padalinyje. Jame dalyvavo ir Obelių III klasės gimnazistai - Tadas Muraška su daina „Listen to the Man“ ir Silvija Šniokaitė atlikdama Christina Perri „Jar of Hearts“. Abu mokiniai pasirinko atstovauti Didžiąją Britaniją. Šių šalių video pristatymus, kurie susilaukė didelio komisijos dėmesio, itin kruopščiai rengė Rugilė Kniazytė, Deividas Zimantas ir kiti vienuoliktokai. Mūsų mokyklos mokiniai išsiskyrė iš kitų dalyvių ir laimėjo 1-ąją ir 3-ąją vietas, o laimėjimas Tadui buvo lyg dovana 18-ioliktojo gimtadienio proga. Filmukas -->>


2018 m. lapkričio 12 d.
Parengė Dalia Kvedaraitė
   Spalio 25 d. III–IV klasių mokiniai kartu su karjeros konsultante D. Kvedaraite ir mokytoja V. Kišūniene dalyvavo renginyje “STUDFESTAS - Didžiausias Lietuvoje karjeros festivalis”, kuris vyko Kauno Žalgirio arenoje.
   Studfestas – vienintelė konferencija – festivalis, padedantis atsakyti į klausimus apie studijas, karjerą ir gyvenimo kelio pasirinkimą pabaigus mokyklą. Pritaikytas gimnazistams, tačiau tinkamas ir savęs neatrandantiems studentams.
   Lapkričio 9 d. istorijos mokytoja D. Kvedaraitė ir dailės mokytoja J. Kareniauskienė vedė netradicinę pamoką 7 klasės mokiniams „Lietuvos piliakalniai“. Mokiniai, pasitelkdami savo išradingumą, kūrybiškumą ir žinias, gamino piliakalnių maketus.


2018 m. lapkričio 7 d.
Parengė Neringa Pajadienė
Užsiėmimai „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“ paaugliams
   Įgyvendinat SPPC ir Rokiškio pedagoginės psichologinės tarnybos projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ š.m. lapkričio 3 dieną Rokiškio r. Obelių gimnazijoje vyko užsiėmimai „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“ paaugliams nuo 15 iki 18 metų. Užsiėmimus vedė – psichologas Aidas Vagonis. Jaunimas džiaugėsi įdomia užsiėmimų programa. Pastebėjo, jog komandos formavimo metodų dėka, visi dalyviai labai greit susibendravo, pagerino socialinius emocinius įgūdžius.


2018 m. lapkričio 7 d.
Informacija
    Š.m.lapkričio 12-23 d. Rokiškio r. Obelių gimnazijoje vyks Olweus patyčių prevencijos programos 3-8, I-II klasių mokinių apklausa.


2018 m. spalio 25 d.
Parengė Neringa Pajadienė
Spalis – sveikos mitybos mėnuo
   Spalio mėnesį Rokiškio r. Obelių gimnazijoje vyko sveikos mitybos renginiai. 1- 6 klasių mokiniai dalyvavo sveikos gyvensenos pamokose ,,Ar aš žinau, kaip reikia maitintis sveikai?“ bei akcijoje ,,Sveikų priešpiečių dėžutė“. Veiklų metu mokiniai buvo supažindinti su sveikos mitybos samprata, pagrindinėmis maisto medžiagomis, sveikos mitybos principais ir taisyklėmis bei sveikos mitybos pasirinkimo piramide.
   8, Ib ir III klasių mokiniai buvo pakviesti dalyvauti integruotose sveikos mitybos pamokose, kurias vedė Rokiškio visuomenės sveikatos biuro specialistė Valentina Mickienė. Vyresnių klasių mokiniai gamino sveikus pietų patiekalus bei desertus. Viešnia papasakojo, kad sveikata labai priklauso nuo mitybos, tinkamų maisto produktų pasirinkimo. Mokiniai buvo skatinami rinktis maisto produktus be maisto priedų, valgyti kuo įvairesnį sveiką maistą, daugiau vaisių, daržovių bei grūdinių produktų. Galerija -->>


2018 m spalio 24 d.
Parengė Neringa Pajadienė
Vaido Arvasevičiaus paskaita mokiniams
   Š.m. spalio 19 d. Obelių gimnazijos 8, Ia, III, IV klasių mokiniams lektorius – psichologas Vaidas Arvasevičius skaitė paskaitą apie bendravimo ir susitarimų svarbą, jaunuolio savivertės formavimo aspektus, savarankiškumo ir atsakomybės ugdymą, socializaciją bei patyčias. Galerija -->>


2018 m. spalio 23 d.
Parengė Dalia Skeirienė
„Ir seneliai buvo maži"
   Jaukų spalio rytmetį, mažojoje Obelių gimnazijos salytėje, vyko popietė skirta močiutėms, seneliams. Pradinių klasių mokiniai savo mylimiausiems skyrė eiles, dainas, drauge šoko, dainavo, vaišinosi žolelių aromatingomis arbatomis, apie kurių naudą pasakojo mokytoja Regina Vainienė. O kur dar istorijos ir močiučių patarimai? Močiutės papasakota istorija apie išdaigas, kai buvo maža, sukėlė daug nuoširdaus juoko.Tikimės, kad tokios šventės taps tradicijomis.
Renginio akimirkos --->
Senelių portretų piešinių galerija --->


2018 m spalio 8 d.
Parengė Dalia Skeirienė
Pradinukai Europe Code Week dalyviai
    
Pradinių klasių mokiniai spalio mėnesį dalyvauja programavimo savaitės Europe Code Week renginiuose https://codeweek.eu/events. Mokymasis programuoti sustiprins20181008 145931 moksleivių skaitmeninius įgūdžius, padės geriau suprasti juos supantį pasaulį ir suteiks daugiau galimybių siekiant sėkmės tiek asmeniniame, tiek profesiniame gyvenime. Mokyklai ir mokytojams, tai nemokamos profesinio tobulėjimo galimybės, mokomosios medžiagos ir galimybės keistis patirtimi.
       Mokiniai programavimo savaitės metu mokysis ir mokys savo draugus programuoti be kompiuterio žaidžiant informatinį mąstymą lavinančius stalo žaidimus Cody Roby (kurį pasigamins patys), Robot Turtles. Pirmąsias kodo eilutes atras Code.org programavimo mokymo bei Scratch Junior programavimo pradžiamokslio aplinkose.
       Užsiėmimus veda mokytojos Milda Petrauskienė, Milda Ščerbickienė, Dalia Skeirienė, Ina Bieliūnienė, būrelio „Code studija“ mokiniai. Akimirkos -->>


2018 m. spalio 8 d.
Parengė Diana Abariūtė
   Spalio 5 d., III-IV klasių mokiniai sulaukė pasiilgto svečio - „Pipirini pica“ savininko, Audriaus Dagio apsilankymo. Šefas su mokiniais diskutavo kaip reikia gaminti, kad maistas būtų ne tik sveikas, bet ir skanus. Šį kartą gaminome trintą morkų sriubą, kuri visus nustebino puikiu skoniu. Svečias visus pavaišino gardžia šviežiai kepta duonele. Turėjome galimybę smagiai ir naudingai praleisti popietę su savo srities profesionalu ir pasimokyti maisto gaminimo subtilybių. Dėkojame šefui už suteiktą galimybę įdomiai mokytis ir tobulėti. Akimirkos -->>


2018 spalio 2 d.
Parengė Akvilė Kareniauskaitė
   Rugsėjo 25 dieną, antradienį, Obelių gimnazijos 11 ir 12 klasės mokiniai susipažino su Obelių krašto menininkais. Lydimi mokytojų - Mirandos Nargelienės ir Rasos Bimbienės, gimnazistai apsilankė Obelių laisvės kovų muziejuje ir Obelių seniūnijoje. Muziejuje gavome progą susipažinti su menininkais - Alfredu Gaudze ir Rita Džiugeliene, bei išvysti jų kūrybos darbus. Po to keliavome į seniūniją, kur gėrėjomės Elenos Zalogaitės rėžiniais ir žiūrėjome filmą apie autorę. Kartu su mumis buvęs muziejininkas Valius Kazlauskas, papasakojo įdomių ir negirdėtų istorijų apie menininkus. Laikas buvo praleistas naudingai, nes dauguma iš mūsų net negalėjo pagalvoti, kiek talentingų žmonių turi mūsų miestelis.


2018 m. rugsėjo 21 d.
Parengė Neringa Pajadienė
Akcija „Rankų švara – mūsų pačių sveikata“
    Š.m. rugsėjo 10-21 dienomis gimnazijoje vyko akcija „Rankų švara – mūsų pačių sveikata“.
    Šio renginio tikslas - atkreipti mokinių dėmesį į rankų higienos svarbą, išmokyti teisingai nusiplauti rankas, apsaugoti save ir aplinkinius nuo užkrečiamų ligų. Pradinių ir 5-6 klasių mokiniai išklausė paskaitas „Kodėl, kada, kaip reikia plauti rankas?“. Akimirkos -->>


2018 m. rugsėjo 21 d.
Parengė Neringa Pajadienė
Judumo savaitė gimnazijoje
   Minint Europos judumo savaitę rugsėjo 17-21 dienomis gimnazijoje per ilgąsias pertraukas 8-9 klasių mokiniai – savanoriai jaunesniuosius mokinius mokė žaisti nuotaikingus žaidimus.
Mokiniai džiaugėsi, kad tai buvo pačios smagiausios ir geriausios pertraukos gimnazijoje. Akimirkos -->>


2018 m. rugsėjo 20 d.
Parengė Dalia Skeirienė
Įspūdžiai iš eTwinning mokytojų stovyklos Pilzene
   2018 m. pavasarį buvo paskelbtas eTwinning konkursas mokytojams, kurie norėtų įgyti patirties apie eTwinning projektų rengimą mokytojų stovykloje Pilzeno mieste Čekijoje. Birželio mėnesį buvo atrinkta 20 Lietuvos mokytojų.
   2018 m rugpjūčio 19-22 d. drauge su Rokiškio rajono mokytojomis Renata Kiburiene, Jolanta Viršuliene, dalyvavau eTwinning mokytojų stovykloje Čekijoje.
   Mokytojų stovykla vyko Robotikos centre Pilzeno mieste, ten mokėmės kokybiškai panaudoti jau žinomus ir naujus kompiuterinius įrankius, bendraudami tobulinome anglų kalbos įgūdžius, susiradome partnerius iš Čekijos naujam eTwinning projektui. Mokėmės parengtą, sukurtą medžiagą įkelti į projekto „TWINSPACE“ aplinką. Buvo naudinga sužinoti kad įkelti sukurtą medžiagą, ar paruoštą informaciją gali ne tik mokytojai, bet ir projekte dalyvaujantys mokiniai; kaip bendradarbiaujant informatyviau organizuoti projektą, kurti, numatyti kartu su projekto partnerėmis veiklas „TWINSPACE“ forumo aplinkoje. Dirbdami grupėse tobulinome projektų rengimo, vykdymo organizacinius įgūdžius, supratome, jog projekto sėkmė - visapusiškas mokinių, mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas, veiklų pasiskirstymas, pasikeitimas, pasidalinimas, refleksija, nes tik tokios veiklos duoda apčiuopiamą kokybišką ugdomąją vertę projekto dalyviams.
   Didžiausios patirties įgijome, kai buvo vykdomos praktinės veiklos, organizuojamas, kuriamas projektas „One day in Pilsen“. Jų metu buvo galimybė susipažinti su Pilzeno miestu, jocekija13 unikalumu. Grupėse parengėme veiklų planus, numatėme veiklas, naudojant įvairius kompiuterinius įrankius pristatėme tyrinėjimo veiklas, paruošėme pristatymus, apie tai, koks Pilzeno miestas stovyklos dalyvių akimis. „TWINSPACE“ aplinkoje dalinomės informacija, vertinome, kūrėme užduotis, komentavome. Mano grupės, kurią sudarė dvi mokytojos iš Čekijos ir keturios iš Lietuvos, tikslas buvo pristatyti Pilzeno miesto centro namų architektūrą, šiuolaikinio meno statulas. Praktinių veiklų metu pastebėjome, kad, ir miesto centro, ir pastatų architektūros elementas - statulėlės, yra ryškus ir unikalus Pilzeno miesto elementas. Projekto etapų veiklas, sukauptą informaciją pateikėme naudojant mokymų metu pristatytais kompiuteriniais įrankiais, vizualizacijos, klausimų-atsakymų kūrimo internetinėmis, kompiuterinėmis programomis:
• menti.com – programėlė skirta interaktyviai atsakyti į klausimus pamokų ar dirbtuvių metu.
• Biteable.com – vaizdo klipų kūrimo programėlė.
• superlame.com – programėlė skirta nuotraukoms pagyvinti, pridėti užrašus ar komentarus.
• Padlet.com - naudojant šį įrankį galima spalvingai ir vaizdžiai pristatyti įvairius projektus.
• storyjumper.com – šis įrankis kuria interaktyvias knygas.
• Learningapps.org – ši programėlė pagal pateiktus šablonus leidžia patiems kurti interaktyvius žaidimus norima tema.
• Jigsawplanet.com – programėlė, kuri nuotraukas paverčia interaktyvia dėlione.
• Fotor -  nuotraukų koregavimo programa, tinklalapis, https://www.fotor.com/
• Meetingwors - virtuali pokalbių aplinka.http://meetingwords.com/tMFAU4vZ8t
• Voki – galimybė sukurti kalbantį personažą, https://www.voki.com .
Sukūrėme veiklas apibendrinantį filmuką Windows Movie Maker programa.
   Mokytojų stovyklos rezultatas-grįžusi namo užregistravau projektą „Muzikos kalba-visiems suprantama kalba“. Projekto dalyviai - 7-11 metų mokiniai. Projekto tikslas- ugdyti mokinio muzikinę kultūrą, per gebėjimą rinktis, pajausti, priimti ir suprasti muzikoje koduojamą žmogaus dvasinį gyvenimą – jausmų pasaulį, siekius, nuostatas, idealus. Veiklų metu mokiniai muzikos pasaulį pažins per spalvas, kūrybą, keisis mėgiamų muzikos kūrinių įrašais, aptars, pažins šalių klasikus, kurs pristatymus, žaidimus bei muzikos instrumentus. Numatytas projekto rezultatas bendras muzikinis kūrinys savo pasigamintais instrumentais. Projekto metu bus naudojami interaktyvūs įrankiai, kurs žaidimą naudojant elementarią pagrindinę programavimo kalbą, tobulinami anglų kalbos praktiniai įgūdžiai. Kviečiu mokytojus ir mokinius prisijungti prie projekto „Muzikos kalba-visiems suprantama kalba“.
   Džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti mokytojų stovykloje Pilzene, bei dar geriau suprasti kokią naudą atneša eTwinning projektų integravimas į ugdymo procesą, mokyklos bendruomenei. Mokytojų stovykla visiškai pateisino mano lūkesčius, todėl rekomenduoju Lietuvos mokytojams - kurti eTwinning projektus, jungtis prie kitų mokytojų organizuojamų projektų, dalyvauti eTwinning organizuojamuose mokymuose. Akimirkos -->>


2018 m. rugpjūčio 31 d.
Informacija
   Nuo š.m. rugsėjo 3 d. mokiniai atvežami į gimnaziją 8.00 val., o parvežami namo iš gimnazijos pirmadieniais- ketvirtadieniais I reisu 14.50 val. ir II reisu 16.30 val., penktadieniais I reisu 14.50 val.
   Mokiniai gaunantys nemokamą maitinimą bus maitinami nuo š.m. rugsėjo 3 d.

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved