Mokinių savivalda

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

    Mokinių savivalda yra gimnazijos savivaldos dalis, kuri turi teisę ir laisvę savanoriškai priimti mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus , spręsti aktualius klausimus, organizuoti mokinių veiklą Rokiškio r. Obelių gimnazijoje. Mokinių savivaldą sudaro aktyvūs, savanoriški, kūrybingi klasių atstovai, kurie atstovauja mokinių interesus, kartu formuoja jaunimo politiką, kuria jaukią gimnazijos aplinką, skatina ir ugdo pilietiškumą. Obelių gimnazijoje veikia dvi mokinių savivaldos: 4-7 ir 8, I- IV klasių. Jų veiklą kuruoja Eglė Pranckūnienė ir Neringa Pajadienė.

 

Informacija atnaujinta 2015-11-18 09:23

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved