Metodinės grupės

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupė. Veiklos planas 2017 m. Atsisiųsti -->>
Matematikos ir gamtos mokslų metodinė grupė.Veiklos planas 2017 m. Atsisiųsti -->>
Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė. Veiklos planas 2017 m. Atsisiųsti -->>
Technologijų, menų ir kūno kultūros metodinė grupė. Veiklos planas 2017 m. Atsisiųsti -->>
Užsienio kalbų metodinė grupė. Veiklos planas 2017 m. Atsisiųsti -->>
Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė. Veiklos planas 2017 m.  Atsisiųsti -->>

 

 

Informacija atnaujinta 2017-10-24 13:48

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved