Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 2017 m.

Grupės pirmininkė - Gita Kolosovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Jūratė Šeikuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Reda Naikauskienė, chemijos mokytoja metodininkė;
Gintaras Adomavičius, technologijų mokytojas metodininkas.
Rasą Kundelienę- vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė

 

Veiklos kokybės įsivertinimo 2016 m. ataskaita. Atsisiųsti -->>

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2016 m. ataskaita.  Atsisiųsti -->>

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės vertinimo lygių skalė. Atsisiųsti -->>

Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos rodikliai. Atsisiųsti -->>

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2015 m. ataskaita. Atsisiųsti -->>

 

Atnaujinta 2017-04-28 12:30

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved