Komisijos ir darbo grupės

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 2016 m.
Gita Kolosovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - grupės pirmininkė.
Nariai:

Nariai,Milda Ščerbickienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
Edita Trumpienė, psichologė;

Gintaras Adomavičius, technologijų vyresnysis mokytojas.

 

Informacija atnaujinta 2016-10-20 11:59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2015-07-29 11:59

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved