Darbuotojai

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

 

Jalė Tarvydavičienė - direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mob.  8 613 60719

Laura Zibolytė - raštvedė;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gita Sinkevičiūtė- Araminienė - vyr.buhalterė;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Janina Garuolienė - buhalterė;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Romualdas Paukštis - kompiuterių priežiūros specialistas;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vytautas Lapkauskas - vairuotojas;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rima Michailova - rūbininkė, valytoja;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gertrūda Tavorienė - valytoja;

-           

Gražina Stašelienė - valytoja;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Regina Širvienė - valytoja;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Janina Narkūnienė - valytoja;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Laimantas Skruodys - darbininkas;

-           

Ella Sokienė - virėja;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tatjana Dainienė - vyr. virėja;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gailutė-Kristina Milinauskaitė - naktinė sargė;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vidmantas Kundelis-naktinis sargas;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viktoras Narkūnas - kiemsargis-darbininkas;

-           

Rita Dručkuvienė-virtuvės darbininkė;

-           

Alina Žukauskienė- valytoja.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacija atnaujinta 2019-03-28 14:57

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved