Darbuotojai

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

 

 •     Jalė Tarvydavičienė - direktoriaus pavaduotoja administracinei ir ūkinei veiklai;
 •     Laura Zibolytė - raštinės vedėja;
 •     Gita Sinkevičiūtė- Araminienė - vyr.buhalterė;
 •     Janina Garuolienė - buhalterė;
 •     Romualdas Paukštis - kompiuterių priežiūros specialistas;
 •     Vytautas Lapkauskas - vairuotojas;
 •     Rima Michailova - rūbininkė;
 •     Gertrūda Tavorienė - valytoja;
 •     Gražina Stašelienė - valytoja;
 •     Regina Širvienė - valytoja;
 •     Janina Narkūnienė - valytoja;
 •     Laimantas Skruodys - darbininkas;
 •     Antanina Kovalenko - vyr. virėja;
 •     Tatjana Dainienė - virėja;
 •     Gailutė-Kristina Milinauskaitė - naktinė sargė;
 •     Viktoras Narkūnas - kiemsargis-darbininkas;
 •     Rita Dručkuvienė-virtuvės darbininkė;
 •     Jūratė Seckaja-valytoja;
 •     Alina Žukauskienė- valytoja.

 

Informacija atnaujinta 2016-05-21 18:57

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Mildos klasės tinklalapis

Dalios klasės tinklalapis

2017 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved