Strateginis planas

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

 Gimnazijos tikslas, misija, vizija

1.1.  VIZIJA

Gimnazija – šiuolaikinė, moderni, atvira naujovėms, informacijai, nuolatinei kaitai, aprūpinta pažangiomis technologijomis, padedančiomis parengti mokinius mokytis pagal ugdymo programas.

1.2.  MISIJA

Suteikti kokybiškas žinias, išmokyti moksleivį mokytis, ugdyti individualius gebėjimus bei pilietines vertybes.

 1.3. FILOSOFIJA

Nuo mokymo – į mokymąsi.

 1.4. VERTYBĖS

  • Atsakomybė,
  • Sąžiningumas,
  • Pagarba,
  • Tolerancija,
  • Tobulėjimas.

 1.5.  MOKYKLOS STRATEGINIAI PRIORITETAI IR TIKSLAI

  • Organizuoti ugdymą, grindžiamą kokybišku vertinimu, diferencijuojant ir individualizuojant turinį;
  • Tobulinti  mokytojų kompetencijas ir jų patirties sklaidą;
  • Pradėti  pastatų renovaciją ir ilgalaikio modernaus turto atnaujinimo ir modernizavimo programą.

 

2016-2018 metų strateginis planas. Atsisiųsti -->>

 

Informacija atnaujinta 2017-03-21 16:13

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved