Pamokų tvarkaraštis

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

2015-2016 M. M. ANTRAS PUSMETIS

 

 

1 Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.08:00 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2.08:55 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio paž.
3.09:50 Matematika Kūno kultūra Lietuvių kalba Matematika Kūno kultūra
4.11:00 Muzika Pasaulio paž. Dorinis ugd. (tikyba) Dailė ir technologijos Muzika
5.12:05 Dailė ir technologijos Šokis

 

 

2 Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.08:00 Lietuvių kalba Kūno kultūra Lietuvių kalba Pasaulio paž. Dorinis ugd. (tikyba)
2.08:55 Matematika Lietuvių kalba Anglų kalba Matematika Lietuvių kalba
3.09:50 Pasaulio paž. Matematika Matematika Dailė ir technologijos Anglų kalba
4.11:00 Muzika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
5.12:05 Dailė ir technologijos Muzika Šokis Kūno kultūra

 

3 Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. 08:00 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba
2.08:55 Matematika Kūno kultūra Matematika Matematika Kūno kultūra
3.09:50 Lietuvių kalba Matematika Dorinis ugd. (tikyba) Anglų k. Matematika
4.11:00 Pasaulio paž. Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio paž. Muzika
5.12:05 Dailė ir technologijos Muzika Kūno kultūra Dailė ir technologijos

 

 

4 Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.08:00 Muzika Lietuvių kalba Dorinis ugd. (tikyba) Matematika Kūno kultūra
2.08:55 Lietuvių kalba Pasaulio paž. Lietuvių kalba Anglų kalba Pasaulio paž.
3.09:50 Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Šokis Muzika
4.11:00 Dailė ir technologijos Kūno kultūra Anglų kalba Lietuvių kalba Dailė ir technologijos
5.12:05 Matematika Matematika Lietuvių kalba

 

5 Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.08:00 Inform_ tech.(1g.) Technologijos Inform_ tech.(2g.) Lietuvių kalba Istorija
2.08:55 Gamta Technologijos Anglų kalba Lietuvių kalba Žmogaus sauga
3.09:50 Kūno kultūra Lietuvių kalba Matematika Matematika Anglų kalba
4.11:00 Lietuvių kalba Istorija Dailė Anglų kalba Lietuvių kalba
5.12:05 Matematika Matematika Kūno kultūra Kūno kultūra Tikyba
6.13:00 Etika/***** Muzika Gamta

 

 

6a Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.08:00 Lietuvių kalba Matematika Matematika Istorija Rusų kalba
2.08:55 Kūno kultūra Matematika Tikyba Gamta Lietuvių kalba
3.09:50 Gamta Geografija Rusų kalba Kūno kultūra Geografija
4.11:00 Technologijos Muzika Inform_tech. Lietuvių kalba Dailė
5.12:05 Technologijos Anglų kalba Istorija Anglų kalba Lietuvių kalba
6.13:00 Etika/***** Lietuvių kalba Anglų kalba Matematika

 

 

6b Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.08:00 Muzika Lietuvių kalba Istorija Gamta (nr 13) Dailė
2.08:55 Matematika Lietuvių kalba Inform_ tech. Matematika Anglų kalba
3.09:50 Rusų kalba Matematika Kūno kultūra Anglų kalba Lietuvių kalba
4.11:00 Geografija Anglų kalba Rusų kalba Istorija Geografija
5.12:05 Gamta (nr,8) Kūno kultūra Matematika Lietuvių kalba Technologijos
6.13:00 Lietuvių kalba Tikyba Technologijos

 

7 Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.08:00 Kūno kultūra Matematika Matematika Anglų kalba Geografija
2.08:55 Rusų kalba Matematika Rusų kalba Matematika Biologija
3.09:50 Muzika Technologijos Anglų kalba Fizika Istorija
4.11:00 Lietuvių kalba Technologijos Biologija Lietuvių kalba Anglų kalba
5.12:05 Istorija Lietuvių kalba Tikyba Lietuvių kalba Dailė
6.13:00 Inform_ tech.(1g.) Geografija Inform_ tech.(2g.) Kūno kultūra Lietuvių kalba

 

8a Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.08:00 Geografija Fizika Chemija (ab)Matematika (ab)Lietuvių kalba
2.08:55 Istorija Geografija (ab)Matematika Fizika Rusų kalba
3.09:50 (ab)Lietuvių kalba (ab)Anglų kalba Dailė (ab)Lietuvių kalba Technologijos
4.11:00 Žmogaus sauga (ab)Matematika (ab)Anglų kalba Kūno kultūra Biologija
5.12:05 (ab)Lietuvių kalba Istorija Rusų kalba Muzika (ab)Anglų kalba
6.13:00 Etika/***** Kūno kultūra (ab)Matematika Chemija (ab)Lietuvių kalba
7.13:55 Tikyba

 

 

8b Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.08:00 Istorija Muzika Kūno kultūra (ab)Matematika (ab)Lietuvių kalba
2.08:55 Chemija Istorija (ab)Matematika Chemija Tikyba
3.09:50 (ab)Lietuvių kalba (ab)Anglų kalba Rusų kalba (ab)Lietuvių kalba Dailė
4.11:00 Rusų kalba (ab)Matematika (ab)Anglų kalba Geografija Žmogaus sauga
5.12:05 (ab)Lietuvių kalba Geografija Biologija Fizika (ab)Anglų kalba
6.13:00 Kūno kultūra Fizika (ab)Matematika (ab)Lietuvių kalba
7.13:55 Technologijos

 

 

I Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.08:00 Matematika Lietuvių kalba Rusų kalba Geografija Biologija
2.08:55 Muzika Anglų kalba Biologija Pilietiškumo pagr. Lietuvių kalba
3.09:50 Rusų kalba Istorija Anglų kalba Anglų kalba Fizika
4.11:00 Chemija Geografija Matematika Fizika Tikyba/****
5.12:05 Kūno kultūra Technologijos Dailė Lietuvių kalba Lietuvių kalba
6.13:00 Istorija Technologijos Chemija Matematika Etika/*****
7.13:55 **/Inf_tech.(program.) Kūno kultūra Inf_technol.(komp.l.)/** Anglų k.(mod.)

 

 

IIa Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.08:00 (ab)Rusų/**** (ab)Anglų kalba Biologija Chemija (ab)Anglų kalba
2.08:55 (ab)Technologijos (ab)Lietuvių kalba (ab)Kūno kultūra (ab)Anglų kalba Dailė
3.09:50 Chemija Ekonomika Istorija Geografija (ab)Lietuvių kalba
4.11:00 (ab)Kūno kultūra Fizika (ab)Matematika (ab)Matematika Fizika
5.12:05 (ab)Matematika (ab)Matematika Inf_techn.(progr)/** Istorija Pilietiškumo pagr.
6.13:00 (ab)Lietuvių kalba (ab)Lietuvių kalba (ab)Rusų/vokiečių k. (ab)Lietuvių kalba (ab)Tikyba/etika
7.13:55 Muzika (ab)Lietuvių k.-(mod.) **/Inf_techn.(komp.l) (ab)****/Vokiečių k.

 

 

IIb Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.08:00 (ab)Rusų/**** (ab)Anglų kalba Dailė Fizika (ab)Anglų kalba
2.08:55 (ab)Technologijos (ab)Lietuvių kalba (ab)Kūno kultūra (ab)Anglų kalba Fizika
3.09:50 Ekonomika Muzika Biologija Istorija (ab)Lietuvių kalba
4.11:00 (ab)Kūno kultūra Istorija (ab)Matematika (ab)Matematika Pilietiškumo pagr.
5.12:05 (ab)Matematika (ab)Matematika Chemija Chemija Geografija
6.13:00 (ab)Lietuvių kalba (ab)Lietuvių kalba (ab)Rusų/vokiečių k. (ab)Lietuvių kalba (ab)Tikyba/etika
7.13:55 Inf_technol.(program.) (ab)Lietuvių k.-(mod.) (ab)****/Vokiečių k.

 

III Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.08:00 Chemija A    Lietuvių kalba A Anglų kalba (mod.)

Kūno kultūra B

Fizika A
2.08:55 Matematika AB

Biologija AB              

Fizika A

Istorija A Lietuvių kalba A Anglų kalba
3.09:50 Inf_technolog AB Biologija A               Fizika A

Technologijos AB            

Chemija A

Lietuvių kalba A Tikyba B
4.11:00

MuzikaB                  

Dailė B

Anglų kalba Technologijos AB             Chemija A MatematikaAB Anglų kalba
5.12:05 Lietuvių kalba A Muzika B Matematika AB Matematika AB-(mod) Lietuvių kalba A
6.13:00 Matematika A Istorija AB Kūno kultūra B Istorija A B

Biologija AB             

Fizika A

 

 

IV Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.08:00 Matematika A  IstorijaA                           Geografija A Rusų kalba              Lietuvių kalbaA           Lietuvių kalba AB Braižyba
2.08:55 Inf_technolog B Muzika B Chemija AB Kūno kultūra AB IstorijaA                           Geografija AB
3.09:50 IstorijaA                           Geografija AB Lietuvių kalba A           Lietuvių kalba AB Matematika A     Matematika B Matematika A     Matematika B Biologija A
4.11:00

Matematika A    

Matematika B

Lietuvių kalba A           Lietuvių kalba AB Kūno kultūra AB Chemija AB Lietuvių kalba A           Lietuvių kalba AB
5.12:05

Muzika B                

Dailė B

Biologija AB                

Fizika AB

Anglų kalba Matematika A 

Biologija AB                

Fizika AB

6.13:00 Rusų k.                         Chemija A Anglų kalba Technologijos AB    Anglų kalba Anglų kalba-(mod)
7.13:55 Rusų kalba Matematika AB-(mod)  Technologijos AB    Lietuvių kalba A       Lietuvių kalba A

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Mildos klasės tinklalapis

Dalios klasės tinklalapis

2017 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved