Pagalbos mokiniui specialistai

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Vaiko gerovės komisija:
Komisijos pirmininkas – Irena Povilaitienė
Pirmininko pavaduotoja – Neringa Pajadienė
Sekretorė – Laura Zibolytė

Nariai:
Edita Trumpienė
Antanina Butėnaitė
Gita Kolosovienė
Alvydas Damoševičius
Alvyra Jočytė
Rasa Kundelienė
Vida Žaržojienė
Dalia Skeirienė

 

Lankstinukas „Vaiko gerovės komisija mokykloje". Atsisiųsti-->>

 

 

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved