Jaunieji šauliai

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

2018 m. gegužės 21 d.
Parengė Obelių jaunųjų šaulių būrio vadovė Jolanta Paukštienė
     Gegužės 12 dieną „Jaunųjų šaulių" būrelio nariai dalyvavo 100-mečio renginyje Latvijoje. Vyko susitikimas su Vilniuje gyvenančiais Anykštėnais, pagerbimas žuvusiųjų lietuvių karių savanorių Subatės ir Červonkos kapinėse.

   Gegužės 20 dieną „Jaunųjų šaulių" būrelio nariai dalyvavo Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos paminėjime. Dviračių žygyje „Golgotos keliu" kartu su gausiu dalyvių būriu įveikė 24 km maršrutu Rokiškis - Aleksandravėlė - Antazavė. Pagerbė žuvusiųjų amžinojo poilsio vietas.


2018 m. kovo 30 d.
Parengė Obelių jaunųjų šaulių būrio vadovė Jolanta Paukštienė
   Kovo 29 dieną jaunieji šauliai Šv. Velykų proga aplankė Obelių savarankiško gyvenimo namų bendruomenės gyventojus. Kartu su jais dalyvavo edukacinėje popietėje "Kiaušinių marginimas dekupažu". Jaunieji šauliai, gimnazistai, šio meno mokėsi su didžiuliu susidomėjimu. Atsineštus kiaušinius numargino ir padovanojo Velykiniam stalui šios bendruomenės žmonėms. Galerija -->>


2018 m. kovo 29 d.
Parengė Obelių jaunųjų šaulių būrio vadovė Jolanta Paukštienė

   Obelių gimnazijos jaunieji šauliai laikosi kasmetinės tradicijos .Prieš Velykas, kovo 23-24 dienomis dalyvavo 25-oje "Maisto banko " akcijoje! Padėjo surinkti suaukotus maisto produktus nepasiturinčioms šeimoms Rokiškio rajone.
   Obelių gimnazijos " Jaunūjų šaulių" būrelio nariai Arūnė Sabaliauskaitė, Rita Kesylytė, Martynas Pitrėnas, Matas Paukšta, Snieguolė Petkūnaitė savanoriavo "Maisto banko" akcijoje Rokiškio prekybos centre, "Maxima". Galerija -->>


2018 m. vasario 29 d.
Parengė Obelių jaunųjų šaulių būrio vadovė Jolanta Paukštienė
   Vasario 16 dieną Rokiškio rajone vyko vasario 16-osios dienos paminėjimas. 100-mečio renginiuose aktyviai dalyvavo Obelių būrio jaunieji šauliai.
   Rokiškio raj. Sėlynės kaime prie 1949 metų Nepriklausomybės Akto signataro Leonardo Grigonio - Užpalio paminklo vyko iškilmingas minėjimas, kurio metu Rokiškio rajono jaunieji šauliai iškilmingai pasižadėjo ginti ir saugoti Lietuvos nepriklausomybę.Tarp prisiekusiųjų devyni Obelių būrio jaunieji šauliai : Matas Paukšta, Rytis ir Karolina Paukščiai, Vilmantas Araminas, Lukas Jasaitis, Martynas ir Augustinas Pitrėnai, Nedas Zumbrickas, Audrius Vilkonis.
   Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje vyko šv. mišios už Lietuvą.
   Prie Nepriklausomybės paminklo vyko iškilmingas vėliavų pakėlimas.

   Vasario 19-23 dienomis mokinų atostogų metu, trys Leonardo Grigonio 509 kuopos Obelių būrio jaunieji šauliai : Arūnė Sabaliauskaitė, Matas Paukšta ir Martynas Pitrėnas išvyksta į II- pakopos jaunųjų šaulių kursus, kurie vyk Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Karaliaus Mindaugo husarų bataliono teritorijoje, Pajuostėje.

Galerija -->>


2018 m vasario 15 d.
Parengė Obelių jaunųjų šaulių būrio vadovė Jolanta Paukštienė

 „LAISVĖS MILŽINAI" - Vasario 11 dieną valstybės atkūrimo 100-čio progai paminėjimas.
  Lietuvos savanorių, žuvusių Latvijoje, pagerbimo renginys "Lietuvai - Latvijai -100. Didvyriškų savanorių keliu" Daugpilio rajono Kultūros centre, savanorių kapų lankymas Latvijoje. (Subatė, Červonka, Sventė) Obelių gimnazijos jaunieji šauliai dalyvavo kartu su Rokiškio krašto istorikais, savanoriais, Rokiškio bei Biržų jaunaisiais šauliais. Galerija-->>


2018 m sausio 16 d.
Parengė Obelių jaunųjų šaulių būrio vadovė Jolanta Paukštienė

  Sausio 14 d. Obelių gimnazijos jaunieji šauliai buvo išvykę į Vilnių, ir kartu su Leonardo Grigonio 509 kuopos jaunaisiais šauliais dalyvavo tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“. Bėgimas skirtas žuvusiems ir visiems tomis naktimis sužeistiems Lietuvos Laisvės gynėjams atminti.
   Pagerbę Sausio 13-osios aukų atminimą Vilniaus Antakalnio kapinėse, aštuonis tūkstančius dalyvių iš įvairiausių pasaulio valstybių sutraukusiame bėgime jaunieji šauliai obeliečiai nepabūgo savo ištvermės išmėginti . Sėkmingai 9 km trasą įveikė Rytis Paukštis, Vilmantas Araminas, Gintarė Pupelytė, Lukas Jasaitis, Nedas Zumbrickas.
9 kilometrų ilgio bėgimo trasa prasidėjo nuo žuvusiųjų poilsio vietos Antakalnio kapinėse ir nusidriekė Vilniaus gatvėmis iki Televizijos bokšto). Galerija-->>


2018 m. sausio 3d.
Parengė Jolanta Paukštienė
Akcija „Gerumas mus vienija"
   Rokiškio Šv. Mato bažnyčioje buvo aukojamos šv. mišios už savanorius. Rokiškio dekanato Carito parapijos namuose vyko adventinė popietė: skambėjo liturginės giesmės, vyko maloni bendrystė,visi susirinkusieji ragavo vaišes. Visi savanoriai prisidėję prie "Maisto banko" akcijos buvo apdovanoti. Jauniesiems šauliams obeliečiams įteiktos Rokiškio dekanato Carito padėkos už kasmetinį savanoriavimą. Policijos atstovai jauniesiems šauliams įteikė saugumui užtikrinti šviesą atspindinčius atšvaitus.

   Gruodžio mėnesį „Jaunųjų šaulių" būrelio nariai lankėsi Obelių savarankiško gyvenimo namuose, kuriuose gyvena senoliai, žmonės su fizine negalia. Jaunieji šauliai popietės eigoje parodė meninę programėlę, dovanojo šių namų gyventojams advento valgių receptų, šventiniam stalui gardžių vaišių, saldumynų. Susėdę prie bendro stalo vaišinosi kvapnia arbata,vyko nuoširdus bendravimas. Galerija -->>


2017 m. lapkričio 16 d.
Parengė Obelių jaunųjų šaulių būrio vadovė Jolanta Paukštienė
   Spalio 30 - lapkričio 3 dienomis trys Obelių gimnazijos „Jaunųjų šaulių“ būrelio nariai mokinių rudens atostogų metu buvo išvykę į įvadinės I pakopos kursus jauniesiems šauliams. Mokymai 4 dienas vyko Karaliaus Mindaugo husarų batalione Pajuostyje.

    Mokymų metu jaunieji šauliai patyrė daug įspūdžių. Kartu su rinktinės jaunaisiais šauliais aplankė J. Biliūno kapą, Puntuko akmenį, praėjo Lajų taku Anykščiuose, aplankė Vyčio apygardos ir Algimanto apygardos partizanų kapus, uždegė žvakes pagerbdami žuvusiūjų atminimą. Karaliaus MIndaugo husarų bataliono karininkų ramovėje Panevėžio šauliai ir jaunieji šauliai paminėjo
98-ąsias šaulių sąjungos Panevėžio miesto skyriaus (dabar rinktinės) įkūrimo metines. Dalyvavo sukarintose pratybose ir patobulino jaunojo šaulio žinias bei įgūdžius. Lapkričio 12 d. jauniesiems šauliams vyko I –os pakopos testavimas ir užbaigimas Kupiškio P.Matulionio progimnazijoje.
      Sveikinimai jauniesiems šauliams Snieguolei Petkūnaitei, Matui Paukštai ir Martynui Pitrėnui sėkmingai apsigynusiems jaunųjų šaulių I-os pakopos kursą . Akimirkos -->>


2017 m. lapkričio 5 d.
Parengė Obelių būrio jaunųjų šaulių vadovė Jolanta Paukštienė

Obelių gimnazijos, Obelių būrio, Leonardo Grigonio-Užpalio 905 kuopos jaunieji šauliai aktyviai įsijungė į Rokiškio krašto muziejaus akciją „Gėlių žiedai žuvusiems partizanams, Lietuvos savanoriams“. Jaunieji šauliai pagerbė žuvusiuosius Obelių kapinėse, pakeitė tautines juosteles ant paminklų. Aplankė Alekso Gedvilos ir A.Šliuževičiaus amžinojo poilsio vietas, padėjo gėlių puokštes ir uždegė žvakeles prie memorialo „Kritusiems už laisvę 1944-1991m.“ ir birželio sukilimo 1941 m. kovoje prieš bolševikus žuvusiems partizanams paminklo. Akimirkos -->>


2017 m. spalio 24 d.
Parengė Obelių būrio jaunųjų šaulių vadovė Jolanta Paukštienė
   Spalio 20-21 d. Lietuvos prekybos centruose vyko tradicinė „Maisto banko“ akcija, skatinanti žmones aukoti produktų sunkiau gyvenančių reikmėms. Jau keleri metai akcijoje dalyvauja ir Obelių gimnazijos jaunieji šauliai. Jaunieji šauliai savanoriavo Rokiškyje prekybos centre "MAXIMA". Per savanorystės veiklą jaunimas suvokia kaip iš kartos į kartą perduodamos moralinės vertybės, noras padėti kitam, turime išmokti ir suprasti, kaip galime padėti savo šaliai, žmonėms bei perduoti pilietiškumo kapitalą ateities kartoms.  Akimirkos -->>


2017 m. spalio 20 d.
Parengė Obelių jaunųjų šaulių būrio vadovė Jolanta Paukštienė
    2017 spalio 14 d. Sartų medžiotojų klubo šaudykloje vyko Rokiškio rajono jaunųjų šaulių sąskrydis ir šaudymo pratybos m/k ginklais. Nepabūgę darganoto rudens oro jaunieji šauliai obeliečiai aktyviai varžėsi įvairiose rungtyse. Šaudė m/k šautuvais TOZ, m/k pistoletais WHALTER, pneumatiniu šautuvu, elektropneumatiniu ginklu AIRSOFT, varžėsi granatos metimo, smiginio rungtyse. Jaunasis šaulys Remigijus Timinskas iškovojo II- vietą smiginio rungtyje.
    Dalyvavo Rokiškio Leonardo Grigonio-Užpalio 509-os šaulių kuopos Rokiškio, Obelių, Kamajų būrių, Juodupės 504-os, Pandėlio 513-os ir Biržų 501-os kuopų jaunieji šauliai. Akimirkos -->>Parengė Obelių būrio jaunųjų šaulių vadovė Jolanta Paukštienė
Knygos „Žmonės ir likimai", skirtos 1941 m.birželio sukilimo 75-osioms metinėms, sutiktuvės
   Obelių kapinėse kartu su Obelių miesto Obelinių šventės dalyviais, jaunieji šauliai obeliečiai pagerbė 1941 m birželio sukilimo dalyvius, dalyvavo greito atsakymo(QR) kodo ir filmuotos medžiagos apie paminklą 1941 m.birželio sukilimo dalyviams ir sovietinio teroro aukoms pristatyme. Galerija -->>

                                                                                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Rugsėjo 16 dieną, šeštadienį, „Jaunųjų šaulių būrelio" nariai, jaunieji šauliai obeliečiai vyko į Latviją ir dalyvavo renginyje, skirtame 1919-20 m. kovose su bolševikais žuvusiems savanoriams atminti. Šventė vyko prie Dauguvos upės, Červonkoje (Latvija). Iškilmingoje atminties ceremonijoje kartu su gausiu būriu dalyvių iš Latvijos ir Lietuvos paminėjome ir pagerbėme žuvusius Lietuvius karius savanorius. Galerija -->>

StartPrev12NextEnd

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved