Neformalus ugdymas

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Obelių gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2015- 2016 m. m. II pusmetis 

 

Vadovas

 

Valandų skaičius

Būrelio pavadinimas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Petrauskienė Milda 1val. Sceninė raiška 5 pamoka
Ščerbickienė Milda 1val. Liaudies šokiai ir žaidimai 6 pamoka
Bieliūnienė Ina 1val. Jaunieji olimpiečiai 6 pamoka
Skeirienė Dalia 1val. Pamačiau ir padariau 5 pamoka
Žėkas Zenonas 1val. Liaudies šokiai ir žaidimai 6 pamoka
Bimbienė Rasa 2val. Lietuvių etnografija 7, 8 pamokos
Kareniauskienė Jolanta 2val. Margi amatai 7 pamoka 6 pamoka
Jocys Vitalijus 1val. Krepšinis 5-7 kl. 7 pamoka
Jocys Vitalijus    2val. Krepšinis 8-IV kl.(bern.) 14.40-16.10
Pranckūnienė Eglė 1val. Jaunieji asambliečiai 6 pamoka
Pajadienė Neringa 2val. Mokinių asamblėja 7, 8 pamokos
Miranda Nargelienė 1val. Jaunieji istorikai 7 pamoka
Kazlauskienė Violeta 2val. Drama 6, 8 pamokos
Kišūnienė Vera 1val. Kas toje pilaitėje gyvena? 6 pamoka
Mikuckienė Laima 1val. eTwinning 7 pamoka
Naikauskienė Reda 1val. Jaunieji ūkininkai 7 pamoka
Paukštienė Jolanta 2 val. Jaunieji šauliai 16.00-17.30
Jocys Vitalijus 2 val. Kvadratas 5-6 kl. 6 pamoka
25 val.

 

 

Obelių gimnazijos neformaliojo ugdymo skyriaus užsiėmimų tvarkaraštis 2015- 2016 m. m.

Vadovas Studijos pavadinimas Val. Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

Žana

Kaladienė

Fortepijonas

8

14.30-15.15

15.15-16.00

16.00-16.45

16.45-17.30

14.30-15.15

15.15-16.00

16.00-16.45

16.45-17.30

Elektriniai

vargonėliai

9

13.00-13.45

13.45-14.30

16.45-17.30

13.00-13.45

13.45-14.30

13.00-13.45

13.45-14.30

13.00-13.45

13.45-14.30

Smuikas 8

12.15-13.00

16.00-16.45

14.30-15.15

15.15-16.00

16.00-16.45

16.45-17-30

14.30-15.15

15.15-16.00

Sigita

Klemkaitė

Keramika 11

14.30-15.15

15.15-16.00

16.00-16.45

15.15-16.00

16.00-16.45

13.00-13.45

13.45-14.30

14.30-15.15

12.15-13.00

13.00-13.45

13.45-14.30

Dailės

perengiamoji

6

13.00-13.45

13.45-14.30

13.00-13.45

13.45-14.30

13.00-13.45

13.45-14.30

Tapyba –

piešimas

8

14.30-15.15

15.15-16.00

16.00-16.45

14.30-15.15

15.15-16.00

16.00-16.45

14.30-15.15

15.15-16.00

Daiva

Kundelienė

Muzikinė

saviraiška

5

13.00-13.45

13.00-13.45 14.30-15.15

13.00-13.45

13.45-14.30

14.30-15.15

Vokalas

(10-13 metų amžiaus)

5

13.45-14.30

15.15-16.00

13.45-14.30

13.00-13.45

13.45-14.30

Vokalas

(14-18 metų amžiaus)

6

14.30-15.15

14.30-15.15

15.15-16.00

16.00-16.45

15.15-16.00

16.00-16.45

Mažieji obuoliukai

4

10.00-10.35

10.35-11.10

10.00-10.35

10.35-11.10

Zenonas

Žėkas

Instrumentalistai-

vokalistai

15 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-15.15

 

 

Informacija atnaujinta 2016-01-25 14:58

 

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Mildos klasės tinklalapis

Dalios klasės tinklalapis

2017 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved