Mokytojų klubas

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Gimnazijoje veikia "Mokytojų klubas"
Klubo narės:
Reda Ruželienė
Džiuginta Lukošiūnienė
Irena Povilaitienė
Neringa Pajadienė
Rasa Kundelienė
Jūratė Žilinskienė
Aldona Vasiliauskienė
Miranda Nargelienė
Vera Kišūnienė
Dalia Skeirienė
Gita Kolosovienė

 

2016-03-16 „Mokytojų klube" svečiavosi Lina Sregejevienė UAB „Alma littera sprendimai“ Švietimo sistemos projektų vadovė. Lina papasakojo savo patirtį apie „Mokytojo klubo" steigimą ir veiklas, atlikome drauge aktyvias užduotis, kurios ne tik pakėlė nuotaiką, bet ir padėjo dar geriau pažinti save.  Akimirkos -->>

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Mildos klasės tinklalapis

Dalios klasės tinklalapis

2017 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved