Mokinių pavėžėjimas

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Mokinių pavėžėjimo į namus tvarkaraštis
Nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. Atsisiųsti -->>

 

Dėl mokinių pavėžėjimo Rokiškio rajone tėvų (globėjų) nuosavu transportu tvarkos aprašo patvirtinimo

1) Įsakymas. Atsisiųsti-->>
2) 1-3 priedai. Atsisiųsti -->>

 

Mokinių pavėžėjimo į Obelių gimnaziją tvarka. Atsisiųsti-->>

 

 

Informacija atnaujinta 2018-10-21 07:42

 

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved