Maitinimo organizavimas

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Maitinimo tvarkos aprašas 2016 m. Atsisiųsti -->>

Obelių gimnazijos valgyklos valgiaraštis 2016 m. Atsisiųsti -->>

Mokinių maitinimo organizavimo Obelių gimnazijoje tvarkos aprašas. Atsisiųsti-->>

Nemokamo maitinimo tvarka

2017/2018 m.m.
1. Gimnazijoje kasdien organizuojami pietūs, kurių metu sudarytos sąlygos visiems pavalgyti šilto maisto.
2. Mokiniai maitinami:
2.1. darbo dienomis 8.00 – 14.00 val.;
2.2. pertraukų metu ir pamokų metu (jei laisva pamoka) III –IV klasių mokiniai;
2.3. po 3 pamokų - 7-8 ir I-II klasių mokiniai;
2.4. po 4 pamokų - pradinių ir 5-6 klasių mokiniai.

 Informacija atnaujinta 2017-10-20 10:15

 

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Mildos klasės tinklalapis

Dalios klasės tinklalapis

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved