Maitinimo organizavimas

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Maitinimo tvarkos aprašas 2016 m. Atsisiųsti -->>

Obelių gimnazijos valgyklos valgiaraštis 2016 m. Atsisiųsti -->>

Mokinių maitinimo organizavimo Obelių gimnazijoje tvarkos aprašas. Atsisiųsti-->>

Nemokamo maitinimo tvarka

• Nemokami pietūs organizuojami gimnazijoje mokslo dienomis.
• Nemokamo maitinimo talonai dalijami pirmadieniais visai savaitei 7.30 – 9.00 val. I aukšto foje.
• Mokiniai nemokamus pietus valgo:
• 5- 8 ir I – IV gimnazijinių klasių mokiniai pietauja po trečios pamokos.
• 1 – 4 klasių mokiniai – po ketvirtos pamokos.

 

Informacija atnaujinta 2016-11-24 10:15

 

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Mildos klasės tinklalapis

Dalios klasės tinklalapis

2017 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved