Kitos paslaugos

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Rokiškio rajono Obelių gimnazijos mokyklinio autobuso naudojimo ir nuomojimo tvarkos aprašas. Atsisiųsti -->>

Obelių gimnazijos kopijavimo paslaugų aprašas. Atsisiųsti -- >>

Obelių gimnazijos teikiamų mokamų maitinimo paslaugų organizavimo tvarkos aprašas. Atsisųsti -->>

Obelių gimnazijos neformaliojo  švietimo skyriaus gaunamų lėšų gavimo ir panaudojimo tvarkos aprašas. Atsisiųsti -->>

Obelių gimnazijos patalpų naudojimosi tvarkos aprašas. Atsisiųsti -->>

Atnaujinta 2017-09-05 13:31

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved