Finansai

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

2017 metų finansinės ataskaitos -->>
1. Veiklos rezultatų ataskaita. 
2. Finansinės būklės ataskaita. 
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita. 
4. Pinigų srautų ataskaita.

 

2016 metų finansinės ataskaitos -->>
1. Veiklos rezultatų ataskaita.
2. Finansinės būklės ataskaita.
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita.
4. Pinigų srautų ataskaita.

2015 metų finansinės ataskaitos:

1. Veiklos rezultatų ataskaita. Atsisiųsti -->>
2. Finansinės būklės ataskaita 1 lapas Atsisiųsti -->> ; 2 lapas Atsisiųsti -->>
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita Atsisiųsti -->>
4. Pinigų srautų ataskaita 1 lapas Atsisiųsti -->>;  2 lapas Atsisiųsti -->>

 

2014 metų finansinės ataskaitos

Finansinės būklės atsakaita 

1. Atsisiųsti -->>

2. Atsisiųsti -->>

Grynojo turto pokyčių ataskaita. Atsisiųsti -->>

Pinigų srautų ataskaita Atsisųsti -->>

                                  Atsisųsti -->>

 

 

 

Veiklos rezultatų ataskaita.

Atsisiųsti -->>

 

Rokiškio r. Obelių gimnazijos Direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaita. Atsisiųsti -->>

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-04-12 13:45

 

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved