eTwinning veikla

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

2018 m. gegužės 30 d.
Parengė mokytoja Laima Mikuckienė

   Šiais mokslo metais mūsų gimnazijos 6-10 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo tarptautinėje eTwinning projektų veikloje. Mokiniai pačiu įdomiausiu projektu pripažino projektą ,,Susipažinkime". Prie rusų kalbos mokytojos Laimos Mikuckienės pasiūlyto projekto prisijungė 18 mokyklų iš 10 Europos šalių: Ukrainos, Moldovos, Vokietijos, Gruzijos, Italijos, Latvijos, Kroatijos, Slovakijos, Lenkijos ir Lietuvos. Su projekto partneriais rusų kalba rašėme vieni kitiems savo vardus, darėme, rašėme ir siuntėme kalėdinius sveikinimus, apie save ir savo mokyklą pasakojome laiškuose. Mūsų gimnazijos mokiniai dar niekada nebuvo gavę taip daug sveikinimų ir laiškų! Projektui pasibaigus, bendravimas tarp mokinių ir mokytojų tęsiasi socialiniuose tinkluose. Daugiau -->>

 Pažyma -->>


 

Veiklų pažymos -->>

pixiz 12 01 2018 21 26 10

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

Mildos klasės tinklalapis

Dalios klasės tinklalapis

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved