Dokumentai

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Dokumentų formos.

 

Dėl mokytojo metinės veiklos ataskaitos.

Mokytojo metinės veiklos ataskaitos forma. Atsisiųsti -->>

Metodinės grupės pažyma dėl metodinės veiklos sklaidos. Atsisiųsti -->>

 

Dėl klasės tėvų susirinkimo.

Klasės mokinių tėvų susirinkimo protokolo forma. Atsisiųsti -->>

 

Dėl išvykų su mokiniais.

1.

2.

 Projekto už mokyklos ribų aprašymo forma. Atsisiųsti-->>

 Pranešimas tėvams. Atsisiųsti -->>

 

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka. Atsisiųsti -->>

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Mildos klasės tinklalapis

Dalios klasės tinklalapis

2017 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved