Dokumentai

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.

Dokumentų formos.

 

Dėl mokytojo metinės veiklos ataskaitos.

Mokytojo metinės veiklos ataskaitos forma. Atsisiųsti -->>

Metodinės grupės pažyma dėl metodinės veiklos sklaidos. Atsisiųsti -->>

 

Dėl klasės tėvų susirinkimo.

Klasės mokinių tėvų susirinkimo protokolo forma. Atsisiųsti -->>

 

Dėl išvykų su mokiniais.

1. Pranešimas tėvams apie renginį. Atsisiųsti-->>

2. Renginio programa. Atsisiųsti -->>

3. Renginio dalyvių sąrašas. Atsisiųsti -->>

4. Renginiuose dalyvaujančių vaikų saugos instruktavimų žurnalas. Atsisiųsti -->>

 

 

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka. Atsisiųsti -->>

Informacija atnaujinta 2017-12-05 15:41


El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved