Obelių gimnazijos neformaliojo švietimo skyrius kviečia

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.Obelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

Obelių gimnazijos neformaliojo švietimo skyrius kviečia 7-17 m. amžiaus vaikus lankyti šias studijas:
Smuiko, fortepijono, elektrinių vargonėlių, instrumentalistų-vokalistų, vokalo ir dailės (tapyba, piešimas, keramika). Taip pat nemokamus būrelius „MOLINĖJIMAI 2“ ir „SKAMBANTYS GARSAI“.
Studijas lankančius ir naujus narius prašome atvykti iki rugsėjo 13 d. nuo 13 iki 16 val.

 

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved