Naujienos

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.Obelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

2019 m. balandžio 19 d.
   NVŠ keramikos būrelio „Molinėjimai 2” (Obelių gimnazija ir Kavoliškio mokykla-darželis) paukščiai Rokiškio L. Šepkos parke. Galerija -->>


2019 m. balandžio 18 d.
Parengė Ema Šablinskaitė
   Balandžio 9 dieną gimnazijos II-okai su istorijos mokytoja Miranda Nargeliene vyko į Obelių Laisvės kovų istorijos muziejų, kur paminėtas partizano, laisvės kovotojo, muziejininko Andriaus Dručkaus (1928-2018) gimtadienis. Į paminėjimo renginį susirinkusiems, fotomenininkas Virginijus Stumbrys pristatė fotografijų parodą „Gamta partizano žvilgsniu“. Apie senelio meilę gamtai pasakojo A.Dručkaus anūkas Mantas Kelečius. Po renginio muziejuje visi vykome į Antazavės šilo mūšio vietą, kur buvo iškelti gimnazistų padaryti ir dovanoti inkilėliai, pasakojama apie partizanų gyvenimą, kovas už laisvą Tėvynę. Andrius Dručkus visada išliks atmintyje kaip žmogus pasišventęs dėl kitų žmonių, mylintis gamtą. Už netradicinę istorijos pamoką esame dėkingi mokytojai Mirandai Nargelienei. Akimirkos -->>


2019 m. balandžio 12 d.
Parengė  Vaiva Dubickaitė ir Gintarė Adašiūnaitė
Vakaronė „Diskoteka kitaip“
   Balandžio 4 d. mūsų mokykloje vyko vakaronė „Diskoteka kitaip". Ji buvo suorganizuota studenčių iš Švedijos atsisveikinimo proga. Parengti vaišes šiam pasibuvimui mums padėjo virtuvės šefas Audrius Dagys. Kartu su šefu mokėmės pasigaminti greitai paruošiamų, dailiai atrodančių gardžių užkandžių ir vieno kąsnio užkandėlių. Gausiai sugužėjusius vakaronės dalyvius linksmino Juozo Tumo-Vaižganto mokyklos ansamblis. Jo atliekama liaudiška muzika sudrebino mokyklos sienas bei privertė visus mus smagiai suktis rateliuose. Akimirkos -->>


2019 m. balandžio 5 d.
Parengė Irena Povilaitienė
Projektas „Jungtinis vaikų choras“
   Jungtinis Lietuvos vaikų choras – mūsų šalyje pirmą kartą taikomas muzikinio švietimo modelis,kai choro nariai surenkami iš skirtingų miestų, miestelių ir kaimų ir repetuoti susirenka vieną kartąper mėnesį. Panašių projektų pasaulyje esama ir daugiau – Venesueloje 1975 m. tokiu principuįkurtas orkestras, kurio kūrėjų tikslas tuo metu buvo kovoti su skurdu ir nepritekliais atokesnėse šalies vietovėse; šis projektas taip pasiteisino, kad ėmė sparčiai plisti ir išaugo į ištisą nacionalinę mokyklą „El Sistema“, padalinių turinčią visoje šalyje. Daug metų dirbdami su vaikų chorais Lietuvoje mes matome, kaip toks projektas galėtų pasitarnauti ir čia – pagrindinė vaikų kultūrinio gyvenimo problema yra atskirtis tarp didžiųjų miestų ir rajonų, periferijose gyvenantiems vaikams stinga galimybių tobulėti ir plėsti akiratį taip pat efektyviai kaip tai gali daryti didžiuosiuose miestuose gyvenantys bendraamžiai. Jungtinį Lietuvos vaikų chorą subūrėme 2016 m. pavasarį, jame dainuojantys vaikai tobulina savo dainavimo techniką ir plečia muzikinį akiratį, o jų vadovai tuo tarpu gilina žinias profesinio tobulėjimo seminaruose, mezga pažintis ir semiasi neįkainojamos patirties.
   Jungtiniame Lietuvos vaikų chore dainuoja 11-17 metų vaikai. Jie susitinka vieną dieną per mėnesį ir intensyviai repetuoja, tobulina vokalo techniką ir ruošia programas koncertams.
  Vaikams repetuojant, vadovai tobulinasi specialiai projektui parengtoje seminarų programoje – ji atvira ir klausytojams, nedalyvaujantiems projekte. Išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.
   Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Organizatoriai – Muzikos mokykla „Ugnelė“. Prie projekto prisijungė ir mūsų gimnazijos dainorėliai vadovaujami Daivos Kundelienės. Moksleiviai aktyviai ir noriai dalyvauja projekte, vyksta koncertuoti į Visaginą, Vilnių. Akimirkos -->>


2019 m. kovo 29 d.
Parengė Dalia Skeirienė
NORIUĮMOKYKLĄ
   2019 m. kovo 25 – 31 d. visoje Europoje vyko kasmetinė akcija „Skaitmeninė savaitė“ (angl. „ALL DIGITAL Week“), skatinanti naudotis informacinėmis ryšio technologijomis ir ugdyti skaitmeninį raštingumą. Obelių gimnazijos mokiniai ir Obelių lopšelio-darželio auklėtiniai bei jų mokytojai tapo šios iniciatyvos dalimi.
   Ankstų ketvirtadienio rytą Obelių gimnazijos 3 klasės mokinius, „Code sudija“ būrelio narius, aplankė Obelių lopšelio-darželio mažieji auklėtiniai - ikimokyklinio ugdymo „Boružėlių“ grupės vaikučiai, lydimi savo auklėtojų Kristinos Jasinevičienės ir Inos Kondratienės. Trečiokai svečiams įteikė kelionių lapus ir valandai tapo mokytojais. Jie mažiesiems draugams pristatė aktyvius stalo žaidimus, kurių metu lavinamas informatinis, loginis, erdvinis mąstymas. Mokė projektuoti erdvines figūras magnetinėmis detalėmis, kurti iš smulkių detalių iliustracijas, sprendė problemas - dėliojo statinio kubelius, kad rutuliukas be kliūčių galėtų išriedėti iš labirinto. Kūrė mozaikas iš itin smulkių detalių, kurios buvo nepaklusnios, nuolat iškrisdavo, tačiau jas „iškepus“ tapo tvirtu mažu paveikslėliu - suvenyru. Būrelio metu šiam projektui pirmiausia kuriamas iliustracijai spalvų kodas. Tačiau didžiausio susidomėjimo sulaukė, kai mažieji informatikai pristatė Cozmo ir Lego WeDo 2.0 robotukus, kurie patys važiavo, juokėsi, pyko...
   Kelionės po loginio mąstymo šalį pabaigoje, mažųjų būsimųjų mokinių kelionių lapai „Quiver“ programėlės pagalba, virto virtualia realybe. Už puikų darbą pamokoje mažiesiems, kiekvieno individualiai nuspalvintas ėriukas, pajudintas planšetės ekrane dovanojo po puikų įvartį, kurį grįžę į darželį su savo mokytojų pagalba galėjo stebėti ne vieną kartą.
   „Skaitmeninei savaitei“ skirtas renginys „NORIUĮMOKYKLĄ“ pasiteisino. Visi kartu ne tik mokėmės bendrauti, bendradarbiauti, jausti atsakomybę už mažesnį, bet ir mokydami mokėmės mokytis. Akimirkos -->>

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2019 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved