Naujienos

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Obelių gimnazijoje mes turime galimybę įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje vykdomas specialiųjų poreikių mokinių ir neformalusis vaikų švietimas, aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, sportinė ir pažintinė veikla. Pamokose taikomi modernūs mokymo ir mokymosi metodai, ugdymo procese naudojamos IKT.

Obelių gimnazija

Mokyklos g. 6, LT-42213 Obeliai, Rokiškio r. El. paštas obeliu.mokykla@gmail.com.Obelių gimnazija

Apie Obelių gimnaziją

Daugiau

Projektai

Apie vykdomus projektus

Daugiau

Neformalus ugdymas

Apie neformalų ugdymą...

Daugiau

Ugdymas karjerai

Apie ugdymą karjerai...

Daugiau

2018 m. rugpjūčio 31 d.
Informacija
   Nuo š.m. rugsėjo 3 d. mokiniai atvežami į gimnaziją 8.00 val., o parvežami namo iš gimnazijos pirmadieniais- ketvirtadieniais I reisu 14.50 val. ir II reisu 16.30 val., penktadieniais I reisu 14.50 val.
   Mokiniai gaunantys nemokamą maitinimą bus maitinami nuo š.m. rugsėjo 3 d.


2018 m. rugpjūčio 23 d.

 skelbimams

El. dienynas

UPC

Olweus mokykla

eTwinning

Draugiškas internetas

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka“

ŠMM

Rokiškio švietimo centras

Registracija į renginius

Atvira informavimo ir orientavimo sistema

Studijuok

2018 Copyright Obelių gimnazija Rights Reserved